ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το   Κ.Π.Ε.  Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού και το Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ  διοργανώνει σεμινάριο – ημερίδα που αφορά αλλά και συνδέει  την οικονομική διαχείριση  με τη λειτουργία και το φυσικό αντικείμενο των Κ.Π.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα   τα στοιχεία του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

Χρόνος και χώρος υλοποίησης: η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου  2007  στην  αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης

Στόχοι της ημερίδας: α) η κατανόηση των διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση του τεχνικού δελτίου    β)  η σύζευξη των διαδικασιών που συνδέουν το φυσικό αντικείμενο με τα οικονομικά – διαχειριστικά του τεχνικού δελτίου  γ)  ο ρόλος των Κ.Π.Ε. και  η   συνεργασία  με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Αναγκαιότητα του σεμιναρίου – ημερίδας: Η επικοινωνία  με συναδέλφους για παροχή πληροφοριών που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών, το τεχνικό δελτίο, το αντικείμενο, ιδιαίτερα των συναδέλφων που στελέχωσαν τα νέα Κ.Π.Ε. μας υπαγόρευσε μία μεθοδευμένη προσέγγιση   που το περιεχόμενό της online casino εκφράζεται στο συγκεκριμένο σεμινάριο – ημερίδα. Σε αυτό συνετέλεσε και η ευγενική ανταπόκριση των συναδέλφων της υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ  καθώς και η επιθυμία των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του κέντρου να βοηθήσει με κάθε τρόπο συναδέλφους που εμπλέκονται με το αντικείμενο.            

Φυσιογνωμία της ημερίδας:  Η ημερίδα θα έχει τη μορφή  α)  θεωρητικών εισηγήσεων για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο περιεχόμενο  β)  διευκρινιστικές ερωτήσεις  γ)  διάλογο.   

Θα γίνει επίσης προσπάθεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να συγκεντρωθούν συγκεκριμένα ερωτήματα από τα Κ.Π.Ε. και να ομαδοποιηθούν από την ομάδα εργασίας, έτσι ώστε κατά την διάρκεια της ημερίδας να δοθούν  τεκμηριωμένες απαντήσεις από τους υπευθύνους του ΕΠΕΑΕΚ.  

Διαδικασία – συμμετοχές:  Στην ημερίδα καλούνται να πάρουν μέρος εφόσον το επιθυμούν : α) ένα άτομο από κάθε Κ.Π.Ε. β)  ο/η  συνεργάτης του Κ.Π.Ε. από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που υποστηρίζει  και διαχειρίζεται το τεχνικό δελτίο.       

Δαπάνες σεμιναρίου:  Τα  έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τα κατά τόπους Κ.Π.Ε. ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.   Τα  έξοδα και η διαμονή των εισηγητών επιβαρύνουν το Κ.Π.Ε. και τον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού. Συνοπτικό πρόγραμμα εργασιών: 

 

 Δευτέρα 22/01/07  

 

09.00          Έναρξη εργασιών    

 

09.30          Δήμος και  Κ.Π.Ε.  Ελευθερίου Κορδελιού 

 

10.00          Συντονιστικό  ΥΠΕΠΘ  Μ. Σωτηράκου

 

10.30          Στελέχη  ΕΠΕΑΕΚ. Σ. Παπαδιαμάντης  Χ. Οικονόμου,  Δ. Τάσσιος , Ε. Κωστομούδη

 

12.30          Ερωτήσεις – Συζήτηση                 

 

14.00          Γεύμα

 

Δηλώσεις  συμμετοχής:  Δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο – ημερίδα  μπορούν να γίνουν μέχρι  15-12-06 στην                                                                                           

α)   ηλεκτρονική  διεύθυνση   kpe-thes@otenet.gr

 

β)    στο  fax  2310/757130           

 

γ)    Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  2310/707150        Σύρμω Μιχαήλ                             

                                                                                       Άννα  Παντελιάδου

 

Trackback from your site.