Χρήσιμο εκπαιδευτικό και άλλο υλικό για αστικούς και σχολικούς κήπους

Written by Κώστας Στυλιάδης on . Posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, Νέα, Σεμινάρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Υλικό από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Υλικό Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Υλικό από ΜΚΟ


Υλικό από άλλους

  • Οικειοποίηση ελεύθερων χώρων της πόλης μέσω της δημιουργίας κήπων γειτονιάς Κήπος εις τον κύβο
  • Περιαστικές καλλιέργειες ΠΕΡΚΑ