Author Archive

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βιώσιμη πόλη… εξ αποστάσεως» 3/12/2020

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία” που συντονίζει πρόκειται να οργανώσει στις 3/12/2020 και ώρες 18.30 – 21.00, σύγχρονο από απόσταση εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Βιώσιμη Πόλη… εξ αποστάσεως».

Ενημέρωση Σχολικών Περιβαλλοντικών Ομάδων που μετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη» 2020-21

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας καλωσορίζουμε στην όγδοη χρονιά λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Ο κατάλογος των  σχολικών μονάδων που συμμετέχουν φέτος στο δίκτυο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/el/participants-viosimi-2020-21/  

Στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλει στην προσπάθεια διαμόρφωσής καλύτερων όρων για την ποιότητα ζωής στην πόλη, με αφετηρία την εκπαίδευση. Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά διαδικαστικά αλλά και εκπαιδευτικά ζητήματα.

Υποστήριξη εκπαιδευτικών του δικτύου

Από το 2015 έχει διαμορφωθεί και έκτοτε επικαιροποιείται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», το οποίο περιέχει θεωρητική υποστήριξη για την αστική αειφορία,  γενικές οδηγίες για τη συμμετοχή στο δίκτυο, τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας Edmodo, τη λειτουργία της ομάδας, το ρόλο του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή και πολλές προτεινόμενες δραστηριότητες για υλοποίηση από τις περιβαλλοντικές ομάδες με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς.

Πρόσβαση στο υλικό μπορείτε να έχετε:

1. Σε ιδιαίτερα εύχρηστη μορφή ιστοσελίδας στον σύνδεσμο https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli

2. Σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/ καθώς και στη Βιβλιοθήκη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας Edmodo.

Στα προγράμματα που υλοποιείτε μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε άρθρα και νέες δραστηριότητες που δημοσιεύουμε στο blog του δικτύου https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/blog-1, το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Π.Ε. που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, στο χώρο Εκδόσεις > Εκπαιδευτικό υλικό (http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/), όπως τα «Θεσσαλονίκη – Βιώσιμη πόλη», «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου», «Αναζητώντας τον ελεύθερο χώρο…» αλλά και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά υλικά, ανάλογα με το θέμα του προγράμματός σας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα οργανωθούν εξ αποστάσεως (ή και δια ζώσης αν μας το επιτρέψει η εξέλιξη της πανδημίας) συναντήσεις ενημέρωσης και επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με το δίκτυο.

Επικοινωνία στο πλαίσιο του δικτύου

Βασικός στόχος της λειτουργίας του δικτύου είναι η δυνατότητα επαφής, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες για την επίτευξη της αειφορίας στα αστικά συστήματα, που αποτελούν το πεδίο δράσης του δικτύου. Λόγω της απόστασης που μας χωρίζει αλλά και του μεγάλου αριθμού μελών η επικοινωνία μας είναι κυρίως ηλεκτρονική. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Edmodo (https://www.edmodo.com/kpe-thess). Ενδιαφέρουσες αναρτήσεις σχετικά με τη θεματολογία του δικτύου γίνονται και στη σελίδα του ΚΠΕ στο facebook https://www.facebook.com/kpethess/.

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που συμμετέχουν γίνονται δια των εκπαιδευτικών, μέλη του Edmodo στην κλειστή τάξη “Εθνικό Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη” με τη χρήση του κωδικού τάξης που τους έχει σταλεί. Αυτό σημαίνει πως ο συντονιστής εκπαιδευτικός του προγράμματος εγγράφεται στην πλατφόρμα Edmodo (βλ. σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού υλικού https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/gia-to-edmondo) δίνοντας ως ονοματεπώνυμο την ονομασία της σχολικής μονάδας. Ο κωδικός εισόδου που θα δώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα είναι ο ίδιος για εσάς και για τους μαθητές σας.

  • Ο κωδικός τάξης αυτόματα παύει να ισχύει μετά από δέκα περίπου μέρες, γι’ αυτό καλό είναι να εγγραφείτε άμεσα στο Edmodo. Αν περάσουν οι μέρες και ο κωδικός τάξης δε γίνεται δεκτός παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΠΕ.
  • Για να διατηρηθεί η ασφάλεια της κλειστής τάξης στο Edmodo παρακαλούμε να μην κοινοποιηθεί ο κωδικός τάξης σε μη μέλη του δικτύου.

Όσοι ήταν και τις προηγούμενες χρονιές μέλη του δικτύου και είχαν εγγραφεί στο Edmodo δε χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που είχαν για να συνδεθούν.

Αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής στο Edmodo μπορούν να ακολουθήσουν τα ΚΠΕ, οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή ΣΔ και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία γράφοντας το όνομα του φορέα τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους αλλά και να τις ενημερώνουν για σχετικές με τη θεματολογία του δικτύου δυνατότητες – πρωτοβουλίες – υποστηρικτικές δράσεις – επιμορφώσεις κλπ.

Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και αλληλεπίδραση

Αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος γόνιμης συνεργασίας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης δράσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας, προτείνουμε στα μέλη του Δικτύου την υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων χωρισμένων σε τέσσερις φάσεις:

Α. Εμείς και η γειτονιά μας, Β. Γνωρίζουμε την πόλη μας, Γ. Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Δ. Ώρα για δράση!

Στο εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου περιλαμβάνονται 28 συνολικά δραστηριότητες, ενώ τέσσερις ακόμα δραστηριότητες δημιουργήθηκαν φέτος και δημοσιεύονται στο blog του δικτύου https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/blog-1. Όλες οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τη Βιώσιμη πόλη και αλληλοσυμπληρώνονται. Σε πολλές δραστηριότητες προτείνεται η χρήση ψηφιακών εργαλείων· αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο και να βοηθήσει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων ακόμα και την περίοδο που τα σχολεία λειτουργούν από απόσταση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες στις φετινές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και να υλοποιήσετε όσες σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο σε κάθε φάση, μία από τις δραστηριότητες προτείνεται ως βασική, κοινή για όλες τις σχολικές ομάδες, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού και γενικότερα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του Δικτύου. Αυτό σημαίνει πως αφού ολοκληρώσετε τη βασική δραστηριότητα κάθε φάσης πρέπει να την αναρτήσετε στο περιβάλλον του Edmodo, όπου και καλείστε να σχολιάζετε τις αναρτήσεις και των άλλων ομάδων.

Οι βασικές, κοινές δραστηριότητες είναι:

α΄ φάση: Βρέχει λέξεις!
β΄ φάση: Δημιουργούμε το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης μας
γ΄ φάση: Διαλέγω την πόλη μου
δ΄ φάση: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας

Προτείνουμε η  πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2020. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία οι επόμενες τρεις φάσεις. Η τελευταία φάση συνδέεται με την υλοποίηση μιας δράσης με σκοπό την αλλαγή ενός στοιχείου της γειτονιάς ή της πόλης σας.

Τη φετινή χρονιά, με αφορμή τις εκ βάθρων αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19 σε κάθε σχεδόν πτυχή της ζωής μας, προτείνουμε η ματιά σας να συμπεριλάβει και τη σχέση της βιώσιμης πόλης με την πανδημία. Ποια χαρακτηριστικά των πόλεων συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην πανδημία; Πώς επηρεάζεται η λειτουργία των πόλεων και η ζωή των κατοίκων τους; Ποιες πρωτοβουλίες/δράσεις/πολιτικές βοηθούν να αμβλυνθούν/αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας; Για το θέμα αυτό ετοιμάζουμε και θα σας κοινοποιήσουμε σύντομα προτάσεις προσέγγισης και κάποιες δραστηριότητες.

Κάθε χρόνο, με εξαίρεση την περσινή χρονιά εξαιτίας της πανδημίας, οργανώνουμε για τα μέλη του δικτύου το Μαθητικό Συνέδριο για τη Βιώσιμη Πόλη, συνήθως στα τέλη Απριλίου. Ευχόμαστε η εξέλιξη της πανδημίας Covid-19 να είναι τέτοια που να επιτρέψει την πραγματοποίησή του τη φετινή χρονιά. Στο συνέδριο οι ομάδες που συμμετέχουν, συναντώνται, ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και προτάσεις και παρουσιάζουν τα οράματά τους για την βιώσιμη πόλη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις και υποστήριξη τόσο σε εκπαιδευτικά θέματα όσο και για τη λειτουργία του Edmodo. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» στο e-mail polis@kpe-thess.gr και στα τηλέφωνα 2310707150, 2310757130.

Συμμετέχοντες στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη» 2020-21

Written by gyfantis on . Posted in Γενικά, Δράσεις, Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι Σχολικές ομάδες, οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» τη σχολική χρονιά 2020-21.

(Τελευταία ενημέρωση 20/11/2020)

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» 2020-21

Written by gyfantis on . Posted in ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα και αξιοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των σχολικών ομάδων μεταξύ τους και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα μάθησης για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την εξ αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών ομάδων, κάτι που είναι ζητούμενο ειδικά τη φετινή χρονιά λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία στη χώρα μας.

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/viosimi20-21  μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2020. Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους δηλώνοντας ότι συνεχίζουν να είναι ενταγμένες στο δίκτυο συμπληρώνοντας την αίτηση.

Το εκπαιδευτικό υλικό «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή» σε μορφή ιστότοπου!

Written by gyfantis on . Posted in Γενικά, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή», που είχε πρόσφατα εκδώσει το ΚΠΕ, στον ειδικό για τον σκοπό αυτό ιστότοπο.

Στον ιστότοπο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πλοηγηθεί εύκολα στις θεματικές σελίδες και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια του υλικού και να αξιοποιήσει τους πολλούς ενεργούς υπερσυνδέσμους για επιπλέον διερεύνηση διαδικτυακών τόπων και εμβάθυνση στα θέματα που θα επιλέξει.

Και στα αγγλικά!

Το εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει σε μια πιο συνοπτική και λιγότερο επεξεργασμένη εκδοχή και στα αγγλικά ως αποτέλεσμα της συνεργασίας φοιτητριών/τών του Worcester Polytechnic Institute, USA με το ΚΠΕ. Είναι κι αυτό αναρτημένο σε ξεχωριστό ιστότοπο «Serious games for climate change» αλλά και διαθέσιμο σε μορφή pdf.

Δεύτερη επίσκεψη σε Κέντρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης στην Καταλονία

Written by gyfantis on . Posted in ERASMUS+, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναφορά δεύτερης κινητικότητας (2ος/2020) του ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ στο πλαίσιο του Σχεδίου Κινητικότητας ΚΑ104 με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA104-062067

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και συγκεκριμένα του Σχεδίου Κινητικότητας ΚΑ104 με τίτλο «Ενισχύοντας την Εκπαίδευση Εκτός Τάξης για την Αειφορία στην Πόλη» και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA104-062067 που υλοποιεί το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, πραγματοποιήθηκε στις 16-22/2/2020 η δεύτερη κινητικότητα που αφορούσε επίσκεψη επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (jobshadowing) εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο Camp d’ Aprenentatge d’ Empúries και άλλα αντίστοιχα κέντρα εκπαίδευσης της Καταλονίας. Στην κινητικότητα συμμετείχε η Νικολέτα Ριφάκη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ.

Στόχος της συγκεκριμένης κινητικότητας ήταν η διεύρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τα Camp d’ Aprenentatge (CdA) (Κέντρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης) της Καταλονίας σε συνέχεια της πρώτης κινητικότητας και η ανταλλαγή εμπειριών και μεθοδολογιών για την Εκπαίδευση Εκτός Τάξης και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στην Πόλη.

Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή»

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μια συλλογή εκπαιδευτικών παιχνιδιών (serious games) για την κλιματική αλλαγή, που συνδιαμορφώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ και τέσσερις φοιτήτριες/τές του Worcester Polytechnic Institute (WPI) στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στο ΚΠΕ. Τα παιχνίδια δοκιμάστηκαν με πλήθος μαθητών, κυρίως γυμνασίου, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του ΚΠΕ για την κλιματική αλλαγή με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει! Εμείς;» και η εφαρμογή τους ανέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότητα της βιωματικής μάθησης και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη να ασχοληθούμε με ζητήματα όπως η κατανόησή της (αίτια και επιπτώσεις), η ανάγκη για τη μείωσή της (μετριασμός) και η ανάγκη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της (προσαρμογή). Η εκπαίδευση των παιδιών για την κλιματική αλλαγή είναι μια ελπιδοφόρος επιλογή για την αλλαγή της συμπεριφοράς και την ανάληψη δράσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Μάλιστα, η αξιοποίηση μιας προσέγγισης που συνδυάζει τη διασκέδαση με την εκπαίδευση όπως είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια φαίνεται πως είναι πολύ αποτελεσματική προς την κατεύθυνση αυτή. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό υλικό που μοιραζόμαστε μαζί σας, απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε μαθητές παίκτες ηλικίας 12-15 ετών. Ωστόσο, τα παιχνίδια μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και να παιχτούν και από παιδιά μικρότερων ή μεγαλύτερων ηλικιών και από ενήλικες.  Στόχος τους είναι οι παίκτες να κατανοήσουν κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της και να ενδυναμωθούν ώστε ως μελλοντικοί πολίτες να αναλάβουν δράσεις ατομικές ή συλλογικές που θα συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή δημοσιεύεται με την ελπίδα να συμβάλει στην επείγουσα ανάγκη για κατανόηση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπισή της. Αποτελείται από τρία μέρη που περιλαμβάνουν:

Α μέρος: σύντομη ανασκόπηση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή και οδηγίες για την αξιοποίηση των παιχνιδιών από τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές.

Β μέρος: εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως το Φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα νησιά που βυθίζονται, ο επιζών και πολλά άλλα.

Γ μέρος: σύντομες πληροφορίες για ζητήματα της κλιματικής αλλαγής που θίγονται στο πλαίσιο των παιχνιδιών και υπερσύνδεσμοι για περαιτέρω εμβάθυνση.

Στο Παράρτημα τέλος περιλαμβάνονται τα προς εκτύπωση υλικά, καθώς και σύντομα βίντεο με συμβουλές για την αξιοποίηση των παιχνιδιών.

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή» θα το βρείτε αναρτημένο με την μορφή e-book στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ εδώ.

Με ενδιαφέρον θα διαβάσουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για οποιοδήποτε τμήμα του υλικού. Μπορείτε να τα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου kpe[at]kpe-thess.gr

Το εκπαιδευτικό υλικό «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή» ολοκληρώθηκε με εργασία από το σπίτι, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και της περιόδου του #MenoumeSpiti.  Αναπόφευκτα αναρωτηθήκαμε για τον τόσο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο πλανήτης αντιμετωπίζει τις δύο αυτές κρίσεις, την πανδημία του κορονοϊού από τη μια και την κλιματική αλλαγή από την άλλη. Και οι δύο έχουν καταστροφικές συνέπειες, ωστόσο οι αντιδράσεις μας διαφέρουν πολύ. 

Επιδεικνύοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά τα κράτη λαμβάνουν μέτρα άμεσα και παλεύουν να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Καραντίνα, κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων, κλείσιμο συνόρων, αποδέσμευση κονδυλίων για την καταπολέμηση του κορονοϊού, στήσιμο νοσοκομείων, έρευνα για την ανακάλυψη εμβολίου και κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής κ.ά. Αντίθετα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παίρνονται με απίστευτα αργό ρυθμό ενώ από τη μια οι διεθνείς οργανισμοί μας έχουν γνωστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας  εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια και από την άλλη διαθέτουμε ήδη τις λύσεις – απλώς δεν τις εφαρμόζουμε. 

Σίγουρα οι αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης με τεράστια χρησιμότητα και στην επικοινωνία της απειλής της κλιματικής αλλαγής με τρόπο που θα καθιστά κατανοητή τη συνάφεια με την υγεία και την ευημερία μας. Ωστόσο το συμπέρασμα που βγαίνει ήδη αβίαστα έχει τεράστια αξία: Όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε, τόσο λιγότερες απώλειες θα έχουμε. Αυτό ισχύει και για τις κυβερνήσεις και για τους πολίτες. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι …

Υλικό επιμορφωτικού σεμιναρίου «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα» 8/2/2020

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη σελίδα αυτή βρίσκονται οι παρουσιάσεις του επιμορφωτικού σεμιναρίου «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα» που έγινε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 9:00 – 16:00 στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος.

Παρουσιάσεις – Εισηγήσεις

Η ταυτότητα του προγράμματος

Η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή Δημήτρης Μελάς, Καθηγητής Φυσικής ΑΠΘ

Κλιματική αλλαγή Κώστας Στυλιάδης, Χρυσούλα Αθανασίου, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Περιγραφή και μεθοδολογία του προγράμματος Γιώργος Υφαντής, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Ενεργειακή περιήγηση Χρυσούλα Αθανασίου, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Γνωριμία με τα όργανα μέτρησης Χριστίνα Τσαλίκη, Υπ. Περ. Εκπ/σης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των μεντόρων

Συμμετέχοντες στο σεμινάριο με θέμα «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή!» 26/2/2020

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή!» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, 17.00-21.00 στο 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Συγγρού 31, 2310519194).

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή!» 26/2/2020

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 4ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν, στο πλαίσιο υποστήριξης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2019-20, Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή!», την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, 17.00-21.00 στο 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Συγγρού 31, 2310519194). Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. το φετινό σχολικό έτος σχετικό με την Κλιματική Αλλαγή (βλ. Παράρτημα) και σε όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν την επόμενη σχολική χρονιά.