Εισηγήσεις σεμιναρίου "Άνθρωποι και ζώα: συγκάτοικοι στην ίδια πόλη"

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκπαιδευτικό υλικό "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου"

Written by gyfantis on . Posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

eksofillo energos politisΤο Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης σχεδίασε και υλοποίησε τη σχολική χρονιά 2012-2013 το Tοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον». Στο δίκτυο αυτό έλαβαν μέρος 17 σχολικές μονάδες απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με 46 εκπαιδευτικούς και 460 μαθητές τα οποία συνεργάστηκαν μεταξύ τους, με τους συνεργαζόμενους φορείς και το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές ομάδες ερεύνησαν το σχολείο τους και τη γειτονιά τους, κατέγραψαν τη σημερινή τους εικόνα, έθεσαν κριτικά ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις και κατέληξαν σε δράσεις με τις οποίες άλλαξαν ή πρότειναν την αλλαγή ενός μέρους της εικόνας του σχολείου και της γειτονιάς τους που αποφάσισαν να επιλέξουν. Δήλωσαν με τον τρόπο αυτό το δικό τους παρόν ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της Θεσσαλονίκης σε συμμετοχικές, δημοκρατικές διαδικασίες ως προϋπόθεση μιας μακρόπνοης αλλαγής στο πεδίο της καθημερινότητας της πόλης τους. Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ενεργός πολίτης στη γειττονιά μου» που παρήχθη κατά τη διάρκεια αυτού του τόσο γόνιμου και ευχάριστου ταξιδιού αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. (Εκδόσεις/Εκπαιδευτικό υλικό).

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικό υλικό που άπτεται των ζητημάτων της αστικής αειφορίας, της έννοιας του ενεργού online casino πολίτη και της αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Παιδαγωγική πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφορία προσανατολισμένου στη δημιουργία του ενεργού πολίτη και στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων από τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες στο αστικό τοπίο.
 • Παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν από τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες ενδεικτικές της φαντασίας, της δημιουργικής έμπνευσης και της επιθυμίας όλων των συμμετεχόντων να συνεργαστούν, ώστε πράττοντας μαζί κάτι να αλλάξουν από την καθημερινότητά τους στην πόλη.

Προσδοκούμε τα παραπάνω να φανούν χρήσιμα σε σχολικές ομάδες, που επιθυμούν να δράσουν στο σχολείο τους, στη γειτονιά τους ή στην πόλη, και σε άλλους φορείς που ενδιαφέρονται να επικεντρώσουν στη διαμόρφωση προϋποθέσεων συνεργασίας και υλοποίησης δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Θα χαρούμε να λάβουμε σχόλια και παρατηρήσεις σας από την αξιοποίησή του.

Εκπαιδευτικό υλικό «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια»

Written by gyfantis on . Posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εικόνα1Το νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου με τίτλο «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (Εκδόσεις/Εκπαιδευτικό υλικό). Το υλικό ετοιμάστηκε με την ολοκλήρωση του πιλοτικού τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» που υλοποιήθηκε από το ΚΠΕ τη σχολική χρονιά 2012-13 μετά από πρόταση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για εκπαιδευτική – παιδαγωγική υποστήριξη του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων που υλοποιεί και στο οποίο συμμετείχαν σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (από Νηπιαγωγεία ως Λύκεια).

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

 • πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την διάθεση των μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων στο περιβάλλον,
 • πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συλλογής και ανακύκλωσής τους,
 • εκπαιδευτική πρόταση του ΚΠΕ για την προσέγγιση του θέματος στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή άλλων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων των σχολείων,
 • τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο, με πολλά στοιχεία της δημιουργικής επινόησης και της πρωτότυπης σύλληψης των παιδιών, με φωτογραφίες από τα έργα τους (αφίσες, κολάζ, σκίτσα, ποιηματάκια κλπ.) και από τις παρουσιάσεις τους σε αντίστοιχα δρώμενα.

Ελπίζουμε ότι θα φανεί χρήσιμο σε σχολικές ομάδες και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το θέμα, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι όλο και περισσότεροι δήμοι της χώρας αναπτύσσουν δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων.

Θα χαρούμε να λάβουμε σχόλια και παρατηρήσεις σας από την αξιοποίησή του.

Επιμορφωτική συνάντηση 14/11/2013

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το  Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δευτ. Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νικης σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου διοργανώνουν ενημερωτική επιμορφωτική ημερίδα για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις 14/11/2013, ώρα 18.00 – 20.00.

Στην ημερίδα θα δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υποβολής και θα διατυπωθούν δυο θεματικές προτάσεις dgfev online casino από το ΚΠΕ σχετικά με προγράμματα που αφορούν στα τηγανέλαια και στον ενεργό πολίτη καθώς και με το εθνικό θεματικό δίκτυο «Βιώσιμη πόλη. Η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία».

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα για πρώτη φορά να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείο ΠΕ, τηλ 2310-587545.

Πρόγραμμα και συμμετέχοντες στο σεμινάριο "Άνθρωποι και ζώα: συγκάτοικοι στην ίδια πόλη"

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου «Άνθρωποι και ζώα: συγκάτοικοι στην ίδια πόλη» που θα υλοποιηθεί στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στις 22-23 Νοεμβρίου 2013 έχει ως εξής:

Σεμινάριο με θέμα «Άνθρωποι και Ζώα: συγκάτοικοι στην ίδια πόλη», 22-23/11/2013

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου στο πλαίσιο του Έργου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει διήμερο θεματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.

 Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: «Άνθρωποι και Ζώα: συγκάτοικοι στην ίδια πόλη»

 Χρόνος υλοποίησης: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 ώρες 17.00 – 21.00 και Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, ώρες 9.00 – 18.00.

 Τόπος υλοποίησης: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (Α. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη, στο Ελευθέριο Κορδελιό, για οδηγίες πρόσβασης δείτε τον χάρτη http://www.kpe-thess.gr/contact/ )

 Θεματολογία του σεμιναρίου: Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται με τον βασικό άξονα του προσανατολισμού του ΚΠΕ: την πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης  για την αειφορία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις και εργαστήρια που σχετίζονται με την ανάπτυξη τρόπων εκπαιδευτικής προσέγγισης των ζώων και της συνύπαρξής τους με τον άνθρωπο στο αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο προγραμμάτων για το περιβάλλον και την αειφορία.  

 Θεματικές ενότητες: Το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η θεματολογία του σεμιναρίου είναι: βιώσιμη πόλη, ζώα συντροφιάς – αδέσποτα ζώα – άγρια ζώα  στην πόλη, περιβαλλοντική ηθική – τα δικαιώματα των ζώων, εκπαίδευση και ζώα, παιδική λογοτεχνία και ζώα, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ζητήματος της συμβίωσης ανθρώπων και ζώων στην πόλη, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκδήλωση "Πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου και Ρέμα Ξηροποτάμου. Μοναδικά πολιτιστικά τοπία της πόλης μας"

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Εκδηλώσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, στο πλαίσιο των δράσεών του για την αστική αειφορία πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Συμβούλιο Βιωσιμότητας Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρατάσου  και το 2ο ΓΕΛ Πολίχνης, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Πρώην στρατόπεδο Καρατάσου – Ρέμα Ξηροποτάμου: Μοναδικά πολιτιστικά τοπία της Θεσσαλονίκης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, ώρες 17.00 – 20.30 μ.μ., στον υπαίθριο χώρο και εντός του αναψυκτηρίου του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Η Βιώσιμη Πόλη ως πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Written by gyfantis on . Posted in ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με την πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού να κατοικεί στις πόλεις όπου καταναλώνεται το 75% των πόρων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων των πόλεων – η αστική αειφορία – φαίνεται πως είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία αποτελεί σίγουρα ένα σχετικά νέο πεδίο που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και προσπάθεια. Η παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, εκτιμά πως η γνώση, η περιγραφή, η ερμηνεία και η κριτική θεώρηση των συστημάτων που συγκροτούν τη δομή και τη λειτουργία της πόλης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διδακτικής μας πράξης. Το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, ως το άμεσο περιβάλλον του ΚΠΕ, έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό προσδιορίσει τόσο τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όσο και τις επιμορφωτικές και άλλες δράσεις μας, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση για τη συγκρότηση του δικτύου.

Δράσεις του ΚΠΕ που έχουν υλοποιηθεί και μας οδήγησαν να στραφούμε στην εθνική διάσταση του δικτύου

Α. Εκπαιδεύτικά προγράμματα

 • Υλοποιούμε από το 2011 το πρόγραμμα Π.Ε. “Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη” με μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων τόσο από την Θεσσαλονίκη όσο και από άλλες πόλεις.

 • Το 2011 εκδόθηκε το ομότιτλο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει διανεμηθεί ευρέως και έχει αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα μας.

 • Από το 2012 το πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία και με ενήλικες πολίτες σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με την Κεντρική και τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Δήμου.

 • Υλοποιούμε από το 2007 το πρόγραμμα «Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη» και έχουμε εκδώσει το 2008 το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό «Αναζητώντας τον χαμένο χώρο – ένα πρόγραμμα για τους ελεύθερους χώρους στην πόλη».

 • Υλοποιούμε από το 2012 το πρόγραμμα Π.Ε. «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ» σε συνεργασία με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 • Από το 2014-15 υλοποιούμε το πρόγραμμα Π.Ε. «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο» στην περιοχή που έχει την έδρα του το ΚΠΕ, στο Ελεύθεριο Κορδελιό.
 • Όλα τα προγράμματα Π.Ε. που προσφέρουμε (Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα) προσεγγίζονται στην αστική τους διάσταση π.χ. Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη κ.ά.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις

 • Έχουμε οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης:

                         2012 με θέμα «Αστικά και φυσικά οικοσυστήματα»

                         2011 με θέμα «Βιώσιμη Πόλη» 

                         2008 με θέμα «Βιώσιμη Πόλη – Ελεύθεροι Χώροι»

Γ. Συνεργασία με άλλους φορείς

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας ως αξίας αλλά και ως μέσου προώθησης της αστικής αειφορίας έχουμε προχωρήσει στην οργάνωση τοπικών θεματικών δικτύων σχετικών με τη ζωή και τη βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης:

 • Από το 2011, μέσω του τοπικού δικτύου «Η ζωή στη Δυτική Θεσσαλονίκη» συμβάλλαμε στη δημιουργία του Συμβουλίου Βιωσιμότητας των Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, ενώσεις πολιτών, φυσικά πρόσωπα και το ΚΠΕ. Στις δράσεις του συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες και η οργάνωση δράσεων για την ποιότητα ζωής και επιμορφωτικών ημερίδων.

 • Το 2012-13, λειτουργήσαμε τοπικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο ”Ερευνούμε το σχολείο μας και τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον”, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος) στο οποίο συμμετείχαν 17 σχολεία της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία επομένως του Εθνικού θεματικού δικτύου με θέμα «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» ήρθε ως φυσική συνέχεια της συνεχούς και αδιάλειπτης ενασχόλησής μας με θέματα αστικής βιωσιμότητας.

 

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2013

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Τα ΚΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που οργανώνει στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2013.

ΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι από τα επτά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικού Ολύμπου, Αρναίας, Έδεσσας – Γιαννιτσών, Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Κιλκίς, Νάουσας και Πορροΐων) θα παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στις δράσεις των ΚΠΕ (προγράμματα, δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις, άλλες συνεργασίες).

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10-10-2013 κατά τις ώρες 11.00 έως 14.00 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Γ. Λαμπράκη 4 , http://www.warmuseumthessaloniki.com/#!location/cel2), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :