Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Με το βλέμμα στην πόλη και την αειφορία» 1-2/12/2018

Written by Κώστας Στυλιάδης on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και το ΚΠΕ Μελίτης, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας πρόκειται να υλοποιήσουν διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Με το βλέμμα στην πόλη και την αειφορία» στις 1 – 2 Δεκεμβρίου 2018.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας.

Επισκέψεις σχολικών ομάδων Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δίνοντας προτεραιότητα α) στα σχολεία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και β) στα σχολεία των υπόλοιπων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πρόκειται να δεχθεί την περίοδο Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2018, τις σχολικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν στη με αριθμό 120/20-9-2018 πρόσκλησή του και περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 για να συμμετέχουν στα προγράμματα του.

Οι αναπληρωματικές σχολικές μονάδες που καταγράφονται στον Πίνακα 2 θα συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕ μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν ακυρώσεις σχολείων που βρίσκονται στον Πίνακα 1. Σε αυτή την περίπτωση το ΚΠΕ θα επικοινωνήσει εκ νέου με τα σχολεία του Πίνακα 2 προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα γίνουν διαθέσιμες.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών διατροφής/παντοπωλείου

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής/παντοπωλείου για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν σε εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες δράσεις που θα υλοποιήσει το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου έως 31/12/2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν σχετικές οικονομικές προσφορές συμπληρώνοντας το έντυπο που επισυνάπτεται. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 10η/10/2018 και λήξης η 25η/10/2018 στις 12:00 το μεσημέρι ακριβώς.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις διαδικασίες της προμήθειας μπορείτε να δείτε στο σχετικό έγγραφο.

Icon of Πρόσκληση προσφορών για προμήθεια ειδών διατροφής/παντοπωλείου Πρόσκληση προσφορών για προμήθεια ειδών διατροφής/παντοπωλείου (215.9 KiB)

Icon of Έντυπο προσφοράς παντοπωλείου Έντυπο προσφοράς παντοπωλείου (18.0 KiB)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών διατροφής

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν σε εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες δράσεις που θα υλοποιήσει το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου έως 31/12/2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν σχετικές οικονομικές προσφορές συμπληρώνοντας το έντυπο που επισυνάπτεται. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 5η/10/2018 και λήξης η 20η/10/2018 στις 12:00 το μεσημέρι ακριβώς.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις διαδικασίες της προμήθειας μπορείτε να δείτε στο σχετικό έγγραφο.

Icon of Πρόσκληση προσφορών για προμήθεια ειδών διατροφής Πρόσκληση προσφορών για προμήθεια ειδών διατροφής (216.1 KiB)

Icon of Έντυπο προσφοράς διατροφής Έντυπο προσφοράς διατροφής (15.4 KiB)

Πρόσκληση για συμμετοχή σχολείων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σύμφωνα με την σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.16Α/ΜΚ/205575/Δ1/24-11-2017 της Γεν. Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018, για σχολικές ομάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην οποία ανήκει.

 Για το λόγο αυτό καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://tinyurl.com/kordelio2018 μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο στη λίμνη Κερκίνη 19/6/2018

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού & Βερτίσκου, στο πλαίσιο του Έργου «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες ΛΑΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και τηνΕυρωπαϊκή Ένωση, σχεδιάζει να υλοποιήσει μονοήμερο σεμινάριο αναφορικά με τους υγροτόπους (Κερκίνη-Δοΐράνη-Βόλβη). Η επιμόρφωση απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης.

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά ως σύγχρονες υπερτροφές» 16/6/2018

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου (Ε.Θ.Δ.) «Τα βότανα στη ζωή μας» που συντονίζει, συνδιοργανώνει με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων-Ελληνικός Οργανισμός Δήμητρα, των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά ως σύγχρονες υπερτροφές» για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων νομών (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία) το Σάββατο 16 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6–Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας-«Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)»-2–Θεσσαλία.

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον κόσμο των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και η αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκομίσουν στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες, να ξεναγηθούν στον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του ΙΓΒΦΠ, να παίξουν παιχνίδια σχεδιασμένα με βάση τη θεματική της ημερίδας και να ανταλλάξουν απόψεις με επιστήμονες του χώρου, κατά τη διάρκεια του Καφέ της Επιστήμης.

4η Περιβαλλοντική Συνάντηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Παύλου Μελά 3/5/2018

Written by gyfantis on . Posted in Εκδηλώσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Δήμος Παύλου Μελά σε συνεργασία με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε και της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου οργανώνει την 4η Περιβαλλοντική Συνάντηση Σχολικών Μονάδων.

Η συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του τοπικού θεματικού δικτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην κοινωνία – Ενεργός πολίτης στον Δήμο Παύλου Μελά» στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου, από 9.15 ως 13.30, την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018.

Τα σχολεία θα παρουσιάσουν περιβαλλοντικά προγράμματα (powerpoint, θεατρικό δρώμενο, αφίσα, κ.α) που σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα:

• Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά.

• Ο ενεργός ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας στην αειφορία των ελεύθερων χώρων.

• Σχολικοί λαχανόκηποι – βοτανόκηποι.

Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής συνάντησης θα διεξάγονται περιβαλλοντικά διαδραστικά παιχνίδια και στοχευμένες παρουσιάσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς.

Επίσης κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ Σταυρούπολης, Τομέας Γεωπονίας-Αρχιτεκτονική Τοπίου θα μοιράσουν γλαστράκια με λαχανικά (πιπεριές, ντομάτες, αγγουράκια) και ανοιξιάτικα λουλούδια από το φυτώριο του σχολείου τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας μαθητών των σχολείων β/θμιας εκπαίδευσης που θα συμμετέχουν στην 4η Περιβαλλοντική συνάντηση, όπου σε στρογγυλό τραπέζι θα συζητήσουν και θα κάνουν προτάσεις για το δημόσιο χώρο και για ένα καλύτερο περιβάλλον στο Δήμο Παύλου Μελά. Οι προτάσεις των μαθητών θα ανακοινωθούν από την οργανωτική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα σχολεία που θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους.

ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
10.00-10.15 2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Μαυράκης, Μαυρουδής Ενεργός πολίτης-μαθητής στο Δήμο Παύλου Μελά
10.15-10.30 3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Παρδέλας, Μήλη Ελένη Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή-Βότανα αρώματα φύσης
10.30-10.45 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Κρεμμύδας Δρόσος 

1ο θέμα: Αδιαφορία ή αειφορία-περιβάλλον δεν αναβάλλω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω 

2o θέμα: γνωρίζω τη φύση, αγαπώ τη ζωή

10.45-11.00 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης Παπαδημητρίου Ευθύμης Παρεμβαίνουμε και αλλάζουμε το σχολικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία 
11.00-11.15 3ο Δημοτικό Ευκαρπίας Μανούσης Διαμιανός, Κούρτη Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή,συνεργασία με την παιδική HELMEPA
11.15-11.30 1ο Γυμνάσιο Πολίχνης Κοτσάκη Στέλλα, Βαρδάκης Γεώργιος Ο σχολικός κήπος
11.30 15ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης Σαμαλίδου Μάρθα, Γαλτζίδου Σοφία, Καταρτζή Ελένη Ο κήπος που έδινε (αφίσα και τραγουδάκι)
12.00-12.20 2ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας & 3ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Παπαδοπουλου, Μουλαράς, Σεβαστιάσης Η γνώση ανθίζει στους λαχανόκηπους των σχολείων μας
12.20-12.45 1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας Τσιόκος Γεώργιος Συναυλία με όργανα και χορωδία με θέμα το περιβάλλον
Διανομή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Σταμάτης Σταμάτης Συμμετοχή με 700 Γλαστράκια (Λαχανικών και λουλουδιών)

 

Τελική εκδήλωση τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού «Δρω για τον τόπο μου» 9/5/2018

Written by gyfantis on . Posted in Εκδηλώσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Περαίας διοργανώνουν την τελική εκδήλωση του τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων Δήμου Θερμαίκού με τίτλο «Δρω για τον τόπο μου» την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, 9.00-13.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνάσιου Περαίας (Ανθέων 24).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει την παρουσιαση εργασιών των μαθητικών ομάδων που τη σχολική χρονιά 2017-18 ήταν ενταγμένες στο τοπικό δίκτυο και παράλληλα θα επικεντρωθεί στο στόχο ίδρυσης του δικτύου, με επιτόπια δράση και συμμετοχή των μαθητών των σχολείων του δικτύου σε αυτή. Οι μαθητές σε ομάδες εργασίας θα αναπλάσουν και θα εξωραΐσουν μία παιδική χαρά της Περαίας, έτσι ώστε να αφήσουν στην περιοχή το στίγμα και τη δημιουργικότητά τους. Η ενεργοποίηση των μαθητών και η έμπρακτη συμμετοχή τους στη βελτίωση του τόπου τους είναι βασικός στόχος του τοπικού δικτύου και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικότερα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ κύκλος 09.00-10.30

Παρουσίαση εργασιών μαθητών- Αμφιθέατρο 2ου Γυμνασίου Περαίας

9.00 Παρουσίαση του τοπικού θεματικού δικτύου                                      

9.10  «Προβλήματα πρόσβασης από και προς το σχολείο», 1ο Γυμνάσιο Περαίας, Ξυλά Ελένη                

9.20 «Το κτίριο του ΠΙΚΠΑ στην Αγία Τριάδα», Γυμνάσιο Νέων Επιβατών, Ρουσάκη Αιμιλία  

9.30 «Ασφαλής μετακίνηση στο Δήμο Θερμαϊκού», 2ο Γυμνάσιο Ν. Μηχανιώνας, Ανδριανάκη Αικατερίνη

9.40 «Let there be lighthouse», 2ο Γυμνάσιο Ν. Μηχανιώνας και Γυμνάσιο Επανομής, Παπακωνσταντίνου Θεοφανώ, Πάσσα Μαρία, Εμπεριάδου Ναταλία, Πλέρου Αικατερίνη

9.50 «Εθελοντισμός, θεωρία μα και πράξη», Γυμνάσιο Νέων Επιβατών, Σεβαστίδου Μαρία, Μικρούδη Ελένη

10.00 «Προϊόντα της Μεσογείου, χθες και σήμερα: Άμπελος- Οίνος», Γυμνάσιο Επανομής, Παπακωνσταντίνου Θεοφανώ

10.10 «Μικροί βοτανοκαλλιεργητές», Γυμνάσιο Νέων Επιβατών, Κιόση Ολυμπία

10.20 «Έργα και λόγια για τη θάλασσά», 1ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας, Τοκαλάκη Γαρυφαλλιά

Β’ κύκλος 10.30-13.00

Κοινή δράση μαθητών δικτύου 

10.30- 13.00: Ανάπλαση και εξωραϊσμός παιδικής χαράς (δίπλα από 2ο Γυμνάσιο Περαίας)

Οι μαθητές και μαθήτριες θα χωριστούν σε ομάδες για φύτευση και βάψιμο (π.χ. παγκάκια) στοιχείων της παιδικής χαράς.

Κατά την διάρκεια της δράσης θα υπάρχουν:                                                                           

  1. Χορευτικά και μουσικά δρώμενα από μαθητές του 2ου Γυμνασίου Περαίας
  2. Bazaar αντικειμένων και κοσμημάτων από επαναχρησιμοποιημένα και ανακυκλώσιμα υλικά
  3. Έκθεση με έργα και φωτογραφίες των μαθητών

13.00: Λήξη εκδήλωσης με το τραγούδι του δικτύου (το οποίο δημιούργησαν μαθητές του 2ου Γυμνασίου Περαίας)

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Θερμαϊκού για τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη της εκδήλωσης και τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Περαίας για την οργάνωση της εκδήλωσης.

Τελικές εκδηλώσεις του Περιφερειακού Δικτύου «Κλικ, προστάτευσέ το!» 2 & 4/5/2018

Written by gyfantis on . Posted in Εκδηλώσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (δια μέσου της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) διοργανώνουν τις τελικές εκδηλώσεις του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Κλικ, προστάτευσέ το!» που περιλαμβάνουν:

α) εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων του δικτύου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης

– τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2 Μαΐου, 19.00-21.00

– η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή στα σχολεία και στο κοινό κατά την περίοδο 2-31/5/2018,

Στην έκθεση φωτογραφίας θα λάβουν μέρος 52 περιβαλλοντικές ομάδες από 44 σχολικές μονάδες (42 Δευτεροβάθμιας και 2 Πρωτοβάθμιας). Συνολικά θα συμμετέχουν 17 Γυμνάσια, 17 Γενικά Λύκεια, 3 Επαγγελματικά Λύκεια, 4 Ειδικά Σχολεία, 1 Δημοτικό Σχολείο, 1 Νηπιαγωγείο και 1 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με περίπου 1040 μαθητές και 99 εκπαιδευτικούς σχολικών ομάδων που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους στο δίκτυο. Παράλληλα θα εκτεθούν οι περίπου 60 βραβευμένες φωτογραφίες των 526 μαθητών που συμμετείχαν στην 1η Μαθητική Συνάντηση του δικτύου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στους Κήπους Πασά-Άνω Πόλη καθώς και 20 ενδεικτικές φωτογραφίες αποτύπωσης της δράσης.

β) εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων και των δράσεων των μαθητικών ομάδων που συμμετείχαν στο δίκτυο, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, 9.00-14.00 στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρουσίασης δράσεων, θα λάβουν μέρος 33 περιβαλλοντικές ομάδες από 30 σχολικές μονάδες, με συνολικά 580 μαθητές και 62 εκπαιδευτικούς του δικτύου.

Και οι δύο εκδηλώσεις αποτελούν το επιστέγασμα των εργασιών των σχολείων όλης της σχολικής χρονιάς και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του δικτύου να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, στους γονείς και στην τοπική κοινωνία.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ).

Οργανωτική επιτροπή εκδηλώσεων

Αντωνία Δαρδιώτη

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

Αριστείδης Κωνσταντινίδης

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χαλκιδικής

Ελένη Δημητριάδου

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας

Αθανασίου Χρυσούλα

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Νικολέτα Ριφάκη

Γιώργος Σλαυκίδης

Κώστας Στυλιάδης

Γιώργος Υφαντής