Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Η Βιώσιμη Πόλη ως πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Written by gyfantis on . Posted in ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με την πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού να κατοικεί στις πόλεις όπου καταναλώνεται το 75% των πόρων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων των πόλεων – η αστική αειφορία – φαίνεται πως είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία αποτελεί σίγουρα ένα σχετικά νέο πεδίο που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και προσπάθεια. Η παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, εκτιμά πως η γνώση, η περιγραφή, η ερμηνεία και η κριτική θεώρηση των συστημάτων που συγκροτούν τη δομή και τη λειτουργία της πόλης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διδακτικής μας πράξης. Το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, ως το άμεσο περιβάλλον του ΚΠΕ, έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό προσδιορίσει τόσο τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όσο και τις επιμορφωτικές και άλλες δράσεις μας, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση για τη συγκρότηση του δικτύου.

Δράσεις του ΚΠΕ που έχουν υλοποιηθεί και μας οδήγησαν να στραφούμε στην εθνική διάσταση του δικτύου

Α. Εκπαιδεύτικά προγράμματα

  • Υλοποιούμε από το 2011 το πρόγραμμα Π.Ε. “Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη” με μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων τόσο από την Θεσσαλονίκη όσο και από άλλες πόλεις.

  • Το 2011 εκδόθηκε το ομότιτλο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει διανεμηθεί ευρέως και έχει αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα μας.

  • Από το 2012 το πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία και με ενήλικες πολίτες σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με την Κεντρική και τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Δήμου.

  • Υλοποιούμε από το 2007 το πρόγραμμα «Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη» και έχουμε εκδώσει το 2008 το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό «Αναζητώντας τον χαμένο χώρο – ένα πρόγραμμα για τους ελεύθερους χώρους στην πόλη».

  • Υλοποιούμε από το 2012 το πρόγραμμα Π.Ε. «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ» σε συνεργασία με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  • Από το 2014-15 υλοποιούμε το πρόγραμμα Π.Ε. «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο» στην περιοχή που έχει την έδρα του το ΚΠΕ, στο Ελεύθεριο Κορδελιό.
  • Όλα τα προγράμματα Π.Ε. που προσφέρουμε (Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα) προσεγγίζονται στην αστική τους διάσταση π.χ. Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη κ.ά.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις

  • Έχουμε οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης:

                         2012 με θέμα «Αστικά και φυσικά οικοσυστήματα»

                         2011 με θέμα «Βιώσιμη Πόλη» 

                         2008 με θέμα «Βιώσιμη Πόλη – Ελεύθεροι Χώροι»

Γ. Συνεργασία με άλλους φορείς

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας ως αξίας αλλά και ως μέσου προώθησης της αστικής αειφορίας έχουμε προχωρήσει στην οργάνωση τοπικών θεματικών δικτύων σχετικών με τη ζωή και τη βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης:

  • Από το 2011, μέσω του τοπικού δικτύου «Η ζωή στη Δυτική Θεσσαλονίκη» συμβάλλαμε στη δημιουργία του Συμβουλίου Βιωσιμότητας των Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, ενώσεις πολιτών, φυσικά πρόσωπα και το ΚΠΕ. Στις δράσεις του συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες και η οργάνωση δράσεων για την ποιότητα ζωής και επιμορφωτικών ημερίδων.

  • Το 2012-13, λειτουργήσαμε τοπικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο ”Ερευνούμε το σχολείο μας και τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον”, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος) στο οποίο συμμετείχαν 17 σχολεία της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία επομένως του Εθνικού θεματικού δικτύου με θέμα «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» ήρθε ως φυσική συνέχεια της συνεχούς και αδιάλειπτης ενασχόλησής μας με θέματα αστικής βιωσιμότητας.