Συμμετέχοντες στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη» 2013-2014

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι σχολικές ομάδες, οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο τη σχολική χρονιά 2013-14 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.