Επιμορφωτικές ημερίδες για τις Ερευνητικές εργασίες (project)

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν επιμορφωτικές ημερίδες για τις Ερευνητικές εργασίες (project).

Λόγω του αυξημένου αριθμού των αιτήσεων εκαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν τελικά τρεις ημερίδες ως εξής:

1) Την Τρίτη 13/12/2011 από τις 12:00 έως τις 16:00 στο 9ο Γυμνάσιο ΚαλαμαριάςΑ. Παπανδρέου & Α. Τρίτση , για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Δ/νση Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης

2) Την Τετάρτη 14/12/2011 από τις 12:00 έως τις 16:00 στο ΚΠΕ Ελευθερίου ΚορδελιούΑ. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη , για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στηΔ/νση Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

3) Την Πέμπτη 15/12/2011 από τις 12:00 έως τις 16:00 στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού, Α. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη, για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις Δ/νσεις Δ.Ε. των υπόλοιπων νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Το πρόγραμμα των ημερίδων έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

«Ερευνητικές Εργασίες»

13 ΚΑΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

12:00-12:30     Προσέλευση –Χαιρετισμοί

12:30 -12:40    Ινάχογλου Χρυσάνθη, Προεδρεύουσα των Σχολικών Συμβούλων Ν. Θεσσαλονίκης

                     «Κάνε με να συμμετάσχω και θα καταλάβω!»

12:40 -13:00    ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Εισηγήσεις: Αγγελίδης Ζήσης, Κεραμιδάς Κων/νος, Σταμπολίδης Νικόλαος

13:00 -13:30    Διάλειμμα –Δημιουργία Ομάδων

13:30 -14:30    Εργασία σε ομάδες (Συντονιστές Σχ. Σύμβουλοι)

Ομάδες Τμημάτων, Ρόλοι, Συμβόλαιο, Ημερολόγιο, Προβληματική, Διερεύνηση-Ολομέλεια Τμήματος

14:30 -14:45    Διάλειμμα

14:45 -16:00    Εργασία σε ομάδες (Συντονιστές Σχ. Σύμβουλοι)

Επεξεργασία υλικού, σύνταξη κειμένου, περιεχόμενο nbso online casino reviews τελικής έκθεσης, κριτήρια αξιολόγησης – Ολομέλεια Τμήματος

16:00 – 16:30  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών – Συζήτηση – Συμπεράσματα

ΛΗΞΗ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Ερευνητικές Εργασίες»

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 12:00-12:30    Προσέλευση –Χαιρετισμοί

12:30 -12:40    Ινάχογλου Χρυσάνθη, Προεδρεύουσα των Σχολικών Συμβούλων Ν. Θεσσαλονίκης

                     «Κάνε με να συμμετάσχω και θα καταλάβω!»

12:40 -13:00    ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Εισηγήσεις: Αγγελίδης Ζήσης, Κεραμιδάς  Κων/νος

13:00 -13:30    Διάλειμμα –Δημιουργία Ομάδων

13:30 -14:30    Εργασία σε ομάδες (Συντονιστές Σχ. Σύμβουλοι και Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Ελευθερίου Κορδελιού-Βερτίσκου) 

Ομάδες Τμημάτων, Ρόλοι, Συμβόλαιο, Ημερολόγιο, Προβληματική, Διερεύνηση-Ολομέλεια Τμήματος

14:30 -14:45    Διάλειμμα

14:45 -16:00    Εργασία σε ομάδες (Συντονιστές Σχ. Σύμβουλοι και Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ)

 

Επεξεργασία υλικού, σύνταξη κειμένου, περιεχόμενο τελικής έκθεσης, κριτήρια αξιολόγησης – Ολομέλεια Τμήματος

16:00 – 16:30  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών – Συζήτηση – Συμπεράσματα

ΛΗΞΗ

Επιμορφωτικές ημερίδες για Ερευνητικές εργασίες (project) A’ Λυκείου 13 & 14/12/2011

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού – Βερτίσκου, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης και οι Δ/νσεις Δ.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, απαντώντας στο αίτημα και στην ανάγκη για επιμόρφωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, διοργανώνουν δύο επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα «Ερευνητικές Εργασίες (Project)» Α΄ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν

α) για την Ανατολική Θεσσαλονίκη ημέρα Τρίτη 13/12/2011 στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς από τις 12:00 έως τις 16:00 και

β) για τη Δυτική Θεσσαλονίκη ημέρα Τετάρτη 14/12/2011 στο ΚΠΕ Κορδελιού από 12:00 έως τις 16:00.

Σεμινάριο Εθνικών Θεματικών Δικτύων «Θερμαλισμός-Οικολογία-Πολιτισμός» και «Αειφορική διαχείριση του νερού» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού στο πλαίσιο των δύο Εθνικών Θεματικών Δικτύων που συντονίζει με τίτλο α)«Θερμαλισμός – Οικολογία – Πολιτισμός» και  β)«Αειφορική Διαχείριση του Νερού», αποφάσισε την υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου 24 ωρών για εκπαιδευτικούς σχολείων, Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και μέλη ΚΠΕ που α) εμπλέκονται με το  δίκτυο, αειφορική διαχείριση νερού, και β) διαθέτουν στο τοπικό τους περιβάλλον ιαματικούς φυσικούς πόρους και όπου παράλληλα ασκούνται δράσεις θερμαλισμού.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία του σεμιναρίου με τίτλο «Νερό & αειφορία: Βιωσιμότητα φυσικών και κοινωνικών συστημάτων»  έχουν ως εξής:  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου σε συνεργασία με στους υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με γενικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη». Συγκεκριμένα τα στοιχεία του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

Τίτλος / Θέμα:  «Βιώσιμη Πόλη»

Χρόνος υλοποίησης: Πέμπτη 7/4       17.00 – 21.00,

                                  Παρασκευή 8/4 17.00 – 21.00,

                                  Σάββατο 9/4     09.00 – 18.00 

Τόπος υλοποίησης: Εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και στο πεδίο.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στην περιβαλλοντική αγωγή.  

Αριθμός επιμορφούμενων: 50 συνολικά εκπαιδευτικοί από τους οποίους 20 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 30 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού  σε συνεργασία με τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης οργανώνει εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία». Συγκεκριμένα τα στοιχεία του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

Τίτλος / Θέμα:  «Εισαγωγή στην εκπαίδευση για την αειφορία»

Χρόνος υλοποίησης: 18-19/02/2011

Τόπος υλοποίησης: Εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μικρή εμπειρία στην περιβαλλοντική αγωγή

Αριθμός επιμορφούμενων: 50 συνολικά εκπαιδευτικοί από τους οποίους 25 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 25 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι θα προέρχονται μόνο από τις Διευθύνσεις της Θεσσαλονίκης και ο αριθμός τους ανά διεύθυνση κατανέμεται ανάλογα με το μέγεθος των αντίστοιχων διευθύνσεων ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τεχνικού του δελτίου, πρόκειται να υλοποιήσει εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ενέργεια».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και νομών εμβέλειας 9ου ΤΔ ΚΠΕ, προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίουπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης 2ου επιπέδου με θέμα «Η διδακτική της αγωγής για την αειφορία: θεωρία και πράξη».

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης προγραμματίζει την υλοποίηση εισαγωγικού επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 20 ωρών, στις 13-14 Μαρτίου 2009, με θέμα:

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία».

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού σε συνεργασία τους Υπεύθυνους Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς ή με μικρή εμπειρία στην Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2008-2009

Written by gyfantis on . Posted in Σεμινάρια - Εργαστήρια

Περιγραφή – Εκπαιδευτική βαθμίδα Χρόνος
Σεμινάριο κοινό για τα εθνικά θεματικά δίκτυα  Νερό – ΘερμαλισμόςΕισαγωγικό για nbso online casino reviews εκπ/κούς Π.Ε. & Δ.Ε. 40 ωρών 13-16/11/2008
Εισαγωγικό για εκπ/κούς Π.Ε. (20 ωρών) 21-22/11/2008
Εισαγωγικό για εκπ/κούς Δ.Ε. (20 ωρών) 23-24/1/2009
Εισαγωγικό για εκπ/κούς  προσχολικής εκπ/σης (20 ωρών) 13-14/3/2009
2ου επιπέδου για εκπ/κούς Π.Ε. & Δ.Ε. (40 ωρών) 3-6/4/2009