Επικοινωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Α. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη
Τ.Κ. 56334, Ελευθέριο Κορδελιό
Θεσσαλονίκη
  Τηλ. 2310 707150, Fax 2310 757130
http://www.kpe-thess.gr
e-mail: kpe@kpe-thess.gr
 

Χάρτης ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού

 

Χάρτης ΚΠΕ Βερτίσκου