ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο, 23 – 24 Ιανουαρίου 2009, με θέμα «Θεσσαλονίκης & Θερμαϊκού γωνία, με το βλέμμα στην αειφορία»

 

Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 21-22 Νοεμβρίου 2008.

 

Σεμινάριο 2ου Επιπέδου για εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε., 15-16 Φεφρουαρίου 2008, με θέμα » Βιώσιμη πόλη και ελεύθεροι χώροι».