Ιστορίες που μας κάνουν να ελπίζουμε!

Written by gyfantis on . Posted in Γενικά, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περιβαλλοντικό δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στη γειτονιά – Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά». Αποτίμηση της σχολικής χρονιάς 2017-18

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Χ. Τσακίρης» του Δήμου Παύλου Μελά το 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο με τίτλο «Περιβάλλον – Σχολείο – Κοινωνία» στο πλαίσιο του τοπικού περιβαλλοντικού δικτύου «Σχολείο ανοιχτό στη γειτονιά – Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά».

Το δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 50 σχολικές μονάδες, από Νηπιαγωγεία μέχρι Λύκεια, συντονίζεται από τον Δήμο Παύλου Μελά σε συνεργασία με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Αγωγής των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και άλλους τοπικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Τα σχολεία δραστηριοποιούνται σε μια ή περισσότερες από τις θεματικές ενότητες του δικτύου: «Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στις σχολικές μονάδες», «Σχολικοί λαχανόκηποι – βοτανόκηποι», «Ελεύθεροι χώροι, αειφορία στη γειτονιά μας» και «Ενημερώνομαι, ανακυκλώνω, σκέφτομαι το συνάνθρωπο».

Σκοπός του Τοπικού Περιβαλλοντικού Δικτύου είναι μέσα από τη συνεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση να υπάρχει ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, που θα παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής του και αξιοποιώντας τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας για ένα καλύτερο περιβάλλον και για αειφόρο ανάπτυξη θα ετοιμάζει τους αυριανούς περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους, ενεργούς πολίτες.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ανέλαβε να αποτιμήσει τα αποτελέσματα του δικτύου για το σχολικό έτος 2017-18 μέσω της σύνταξης ερωτηματολογίου το οποία στάλθηκε στις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο «Περιβάλλον – Σχολείο – Κοινωνία» του Δήμου Παύλου Μελά. Την παρουσίαση της αποτίμησης μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο στο τέλος του άρθρου.

Η αποτίμηση, βασίστηκε στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συντόνισαν τη συμμετοχή των σχολείων τους στο δίκτυο. Περισσότερα από τα μισά σχολεία του δικτύου συμμετείχαν απαντώντας το ερωτηματολόγιο.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων έδειξαν ότι:

  • Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό στην πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετείχαν στο Δίκτυο.
  • Υπήρξε μεγάλη διάχυση των δράσεων του δικτύου τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους.
  • Η ικανοποίηση των σχολείων τόσο από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο όσο και από την υποστήριξη του Δήμου στο δίκτυο ήταν εντυπωσιακά υψηλή (84%) και φανερώνει την επιτυχημένη λειτουργία του δικτύου αλλά και την πολύ καλή οργάνωση και ανταπόκριση στις ανάγκες των σχολείων από τη μεριά του Δήμου. Επιπλέον, ανεβάζει τον πήχη και αυξάνει τις προσδοκίες για την εξίσου επιτυχημένη συνέχιση του δικτύου τη φετινή αλλά και τις επόμενες χρονιές.
  • Μεταξύ των πολλών θετικών στοιχείων από τη συμμετοχή στο δίκτυο που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ξεχωρίζει η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και η συμπόρευση σε μια συλλογική προσπάθεια. Αντίθετα τα αρνητικά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα και δε μεταβάλλουν τη συνολικά θετική εικόνα.
  • Ο Δήμος καλείται να βελτιώσει την ενημέρωση των σχολείων σε ότι αφορά την πορεία του δικτύου και την ανταποδοτικότητα των δράσεων όπως και την υποστήριξη των σχολείων και να επεκτείνει το δίκτυο σε περισσότερα σχολεία αλλά και σε περισσότερες δράσεις.

Στο ίδιο συνέδριο ο Δήμος Παύλου Μελά παρουσίασε τα στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή» από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για διάστημα υλοποίησης 6 μηνών.

Τα αποτελέσματα είναι πράγματι εντυπωσιακά τόσο από όσον αφορά τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικά καπάκια) που συλλέχθηκαν όσο και το συνολικό όφελος του Δήμου που προέκυψε τόσο από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών όσο και από τη μη διάθεση τους στον ΧΥΤΑ.

Με δυο λόγια, το δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία – Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη σχολική κοινότητα. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυναμική για να ισχυροποιήσει αλλά και να επεκτείνει αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Επιπλέον, η ενεργή συμπόρευση στο δίκτυο και η συνεργασία για κοινούς σκοπούς σφυρηλατεί τον «ενεργό πολίτη» και μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για την εμπέδωση της αειφορίας και της δημοκρατίας στο Δήμο.

Κείμενο: Γιώργος Υφαντής