ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Τοπικές συνεργασίες Στρατηγική του ΚΠΕ Ελευθερίου-Κορδελιού είναι η άμεση και ουσιαστική συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Η συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των νομών εμβέλειας του Κέντρου είναι δημιουργική. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού με τη μορφή Δικτύου για την Π.Ε. Επίσης συνεργάζεται:
  • με το Α.Π.Θ. (Παιδαγωγικά Τμήματα, Φιλοσοφική, Γεωλογικό, Χημικό, Αρχιτεκτονική) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  • τους Δήμους Κορδελιού Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Παύλου Μελά καθώς και με δήμους των περιοχών εμβέλειάς του, όπως και με το Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης,
  • το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δημου Θεσσαλονίκης
  • το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Λευκού Πύργου,
  • το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και τα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά, Απολλωνίας, Πικρολίμνης, Θέρμης,
  • τους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης και Δέλτα Αξιού,
  • την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Π.Ε. – Παράρτημα Κ. Μακεδονίας,
  • την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
  • την Ε.Υ.Α.Θ και το Μουσείο Ύδρευσης,
  • το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, το ΓΕΩΤΕΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, τις τοπικές βιομηχανίες, το TICCHI (Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Βιομηχανική Κληρονομιά), την 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.
Διεθνείς συνεργασίες Το Κέντρο αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και ερευνητικού χαρακτήρα με αντίστοιχους φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού όπως: Β.ΕΝ.Α. (Balkan Environmental Association), Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής & Εταιρεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Βελιγραδίου, RSPCA. Συνεργάζεται επίσης με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ισπανίας, Βρετανίας, Φινλανδίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Νορβηγίας. Προγραμματίζεται επίσης ανάπτυξη συνεργασίας με βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, FYROM) και Τουρκία.