ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Θερμαλισμός – Οικολογία – Πολιτισμός» ιδρύθηκε με την 124301/Γ7/7-11-2003 απόφαση της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ και λειτούργησε μέχρι το 2016 με το συντονισμό του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού.

Αφορά σε ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν τα θερμά – ψυχρά ιαματικά νερά και τα γεωθερμικά πεδία ως δημιούργημα των μηχανισμών της φύσης αλλά και τις ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις, τον θερμαλισμό και τη γεωθερμία, που αναπτύχθηκαν διαχρονικά σε άμεση σχέση με αυτόν τον φυσικό πόρο.

Για τις ομάδες Περιβαλλοντικής Αγωγής τοπικά προτείνουμε:

 • Να ερευνήσουν, να καταγράψουν τις θερμές ιαματικές πηγές, τα χαρακτηριστικά των πηγών και του φυσικού τοπίου.
 • Να ερευνήσουν και να περιγράψουν τις εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με το θερμαλισμό και την ενεργειακή χρήση των θερμοπηγών.
 • Να καταγράψουν την ιστορία των λουτρών, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τις αντιλήψεις των κατοίκων για το λουτρότοπό τους.
 • Να καταγράψουν εστίες ρύπανσης στο θερμαλιστικό περιβάλλον και να εκδώσουν «πιστοποιητικό οικολογικών χαρακτηριστικών».
 • Να αναδείξουν μέσα από κείμενα, φωτογραφίες, ζωγραφιές και συζητήσεις, τον τοπικό τους θερμαλισμό.
 • Να φροντίσουν για την αειφορική διαχείριση της θερμής – ψυχρής μεταλλικής υδροφορίας και να συγκροτήσουν μία συνολική εικόνα που να αφορά στη βιώσιμη θερμαλιστική ανάπτυξη του τόπου τους.

Η προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τον θερμαλισμό – ιαματικό τουρισμό της χώρας μας με τη διαδικασία της Π.Ε. γίνεται, καθώς οι ιαματικές πηγές και οι λουτρότοποι:

 • Συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας.
 • Αποτελούν κλειδί για την οικονομία και την αστική ανάπτυξη σε 88 περιοχές της χώρα μας και σε 1450 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αναδεικνύουν μια νέα ιδιαιτερότητα στη φυσιογνωμία του τοπικού περιβάλλοντος.
 • Θέτουν σε κίνηση πολυάριθμες δραστηριότητες (κοινωνικές, εμπορικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές) και συνδέονται με νέα επαγγέλματα.
 • Το θερμό νερό αποτελεί ανανεώσιμο ενεργειακό πόρο με πολλαπλά οφέλη για την τοπική ανάπτυξη.
 • Λείπει από την εκπαίδευση το αντικείμενο «ιαματικά νερά» (διαχείριση, προστασία, γεωγραφική κατανομή, θερμαλισμός, τουρισμός, αναψυχή, ιστορία, παράδοση, γεωθερμία, χρήσεις)

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιαματικές πηγές, τη γεωθερμία και τους λουτροτόπους, συνδέοντας την εμπειρία με τη γνώση, το χθες με το σήμερα, την ανάδειξη και την προστασία με την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο Δίκτυο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από όλη τη χώρα.

Το ΚΠΕ έχει εκδώσει εκπαιδευτικό υλικό για το Δίκτυο και το πρόγραμμα «Ιαματικές πηγές – Λουτρότοποι – Ιαματικός τουρισμός και περιβάλλον» το οποίο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (βιβλίο και τετράδιο εργασίας ).

Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός
Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Θερμαλισμός Οικολογία Πολιτισμός Εκπαίδευση για την Αειφορία
2083 Downloads
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας
Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι, Τετράδιο Εργασίας
4579 Downloads