ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Σελίδες με το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου "Βιώσιμη Πόλη:

Σελίδες με το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη: Η Πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, ιδρύθηκε με την απόφαση 14948/Γ7/4-02-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Το δίκτυο έχει στόχο να υποστηρίξει εκείνες τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν τους μαθητές να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν τη δομή και τις λειτουργίες της πόλης τους, να ερμηνεύσουν κριτικά την ζωή στην πόλη/γειτονιά τους, να γνωρίσουν τους θεσμούς που ρυθμίζουν τις λειτουργίες της πόλης και να ενδυναμωθούν ως «ενεργοί πολίτες» γνωρίζοντας τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά.

Στο δίκτυο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που δημιουργούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά ερεθίσματα, μαθητές που ως ενεργοί πολίτες προβληματίζονται, φαντάζονται και προτείνουν ιδέες για την βελτίωση της πόλης τους, γονείς που συνδράμουν την προσπάθεια των παιδιών τους, φορείς που παίρνουν θέση απέναντι στα ζητήματα της πόλης που θέτουν οι μαθητές και τους δίνουν την δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους και να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της πόλης της οποίας το μέλλον τους ανήκει.

Συνοψίζοντας, το δίκτυο στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες συμμετοχής, συνεργασίας και δημιουργικότητας, παρακαταθήκη για το μέλλον τους  στην πορεία της ενδυνάμωσής τους ως «ενεργοί πολίτες».

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, ως συντονιστής του δικτύου, επιδιώκει να δημιουργεί:

– κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο εμπλουτίζει με την συνδρομή όσων συμμετέχουν στο δίκτυο

– επιμορφωτικές εμπειρίες για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο δίκτυο

– κατάλληλες συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο

– συλλογικές εμπειρίες για τους μαθητές που συμμετέχουν στο δίκτυο

– συνεργασίες με φορείς με στόχο την προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων του δικτύου

Επιδιώκει επίσης την προβολή του δικτύου και των δράσεων των σχολείων που μετέχουν σε αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή, τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου θα βρείτε επιλέγοντας τους αντίστοιχους συνδέσμους στο διπλανό μενού.