ΣΕΙΧ ΣΟΥ: ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η πόλη της Θεσσαλονίκης περιβάλλεται βόρεια και ανατολικά από το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Ποια η σχέση του δάσους με την πόλη αλλά και η σημασία του γι’ αυτήν εκτός από το ότι αποτελεί φυσικό όριό της;

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα καλούμε τους μαθητές να ανακαλύψουν το δάσος που βρίσκεται δίπλα στην πόλη και τα μυστικά του αλλά και να διερευνήσουν τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά και την άρρηκτη σχέση του με τη ζωή στην πόλη με δραστηριότητες που διαρθρώνονται με βάση τους τέσσερις άξονες της αειφορίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο περιαστικό δάσος Σέιχ Σου με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Ακολουθούμε ένα οριοθετημένο περιπατητικό μονοπάτι μέσα από πυκνές συσταδες, δίπλα από ρεματιές και ξέφωτα και καταλήγουμε στο Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

  9:00 – 10.00

Εξωκκλήσι Αγ. Βασιλείου

Υποδοχή, γνωριμία ομάδας, προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις για το δάσος

10.00 – 10.15 Διάλειμμα
10.15 – 11.30

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο δάσος

Α΄ μέρος: Παρατήρηση και καταγραφή των στοιχείων του δάσους και της ανθρώπινης παρουσίας/παρέμβασης σε αυτό

11.30 – 11.45 Διάλειμμα
11.45 – 12.45

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο δάσος

Β΄ μέρος: Δραστηριότητες παρατήρησης και καταγραφής με βάση τους τέσσερις άξονες της αειφορίας

12.45 – 13.30

Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση φύλλων δραστηριοτήτων – Συζήτηση

Αναστοχασμός – Αξιολόγηση

Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με νερό και κολατσιό και να έχουν κατάλληλα ρουχα και παπούτσια για περπάτημα.