ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Το πρόγραμμα «Θεσσλονίκη Βιώσιμη πόλη» στοχεύει σε μια ολιστική προσέγγιση του αστικού συστήματος της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του φυσικού, του οικονομικού και του κοινωνικού/πολιτισμικού.

Το πρόγραμμα ξεκιναει από το ιστορικό παρελθόν της πόλης με σκοπό να ερμηνεύσει το σήμερα και την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης μέσα από την κριτική ματτιά ανθρώπων που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη ζωή τους στην πόλη τους. 

Υλοποιείται στο Μουσείο του Λευκού Πύργου και στους δρόμους και τις πλατείες του κέντρου της πόλης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Icon of Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη (12.3 MiB)

 

Icon of Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη Θεσσαλονίκη Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη Θεσσαλονίκη (29.0 KiB)