ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Το πρόγραμμα «Θεσσλονίκη Βιώσιμη πόλη» στοχεύει σε μια ολιστική προσέγγιση του αστικού συστήματος της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του φυσικού, του οικονομικού και του κοινωνικού/πολιτισμικού.

Το πρόγραμμα ξεκιναει από το ιστορικό παρελθόν της πόλης με σκοπό να ερμηνεύσει το σήμερα και την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης μέσα από την κριτική ματιά ανθρώπων που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη ζωή τους στην πόλη τους. 

Υλοποιείται στο Μουσείο του Λευκού Πύργου και στους δρόμους και τις πλατείες του κέντρου της πόλης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

  8:30 – 9.00

Περίγυρος Λευκού Πύργου

Υποδοχή, γνωριμία ομάδας, 1η Δραστηριότητα

9.00 – 11.00

Μουσείο Λευκού Πύργου

2η Δραστηριότητα: Αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών για το παρελθόν της πόλης (Χωροθέτηση, πληθυσμιακή σύνθεση και μεταβολές, οικονομικές δραστηριότητες, υποδομές, πολιτισμός, σημαντικά γεγονότα) – Παρουσίαση φύλλων δραστηριοτήτων

11.00 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 13.00

Περιβαλλοντικό μονοπάτι Λευκός Πύργος – Πλατεία Ναυαρίνου

Δραστηριότητες παρατήρησης, καταγραφής και κριτικής του παρόντος της πόλης με αφορμή στοιχεία κατά μήκος της διαδρομής

13.00 – 14.00

Πλατεία Ναυαρίνου

Παρουσίαση φύλλων δραστηριοτήτων – Συζήτηση – Σχεδιασμός της βιώσιμης πόλης

Αναστοχασμός – Αξιολόγηση

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Icon of Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη (12.3 MiB)

 

Icon of Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη Θεσσαλονίκη Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη Θεσσαλονίκη (29.0 KiB)