ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

«Αναζητώντας το χαμένο χώρο…» Ένα πρόγραμμα για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη.

 

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αναζητώντας το χαμένο χώρο…» επιδιώκει να προσεγγίσει παιδαγωγικά την πραγματικότητα της πόλης, εστιάζοντας στο δημόσιο χώρο, με όποιες μορφές αυτός ορίζεται. Ο σχεδιασμός του λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφορίας εγγύτητα, ολιστικότητα, κριτική στάση, προσανατολισμό στις αξίες και στη δράση, έχοντας ως κεντρικό σκοπό τη δημιουργία του ενεργού πολίτη. Με αφετηρία την εικόνα της Θεσσαλονίκης, μια πόλη με πολύ μικρό ποσοστό πρασίνου και αυθαίρετη κάλυψη των λίγων ελεύθερων χώρων, οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις στους χώρους του Κ.Π.Ε. και έξω από αυτό. Στις φάσεις αυτές οι μαθητές διερευνούν τις προσωπικές τους αντιλήψεις για το θέμα, διευρύνουν την εικόνα της πραγματικότητας αποκτώντας μια ευρύτερη άποψη του χώρου και των αντιλήψεων των άλλων ανθρώπων, αναζητούν τους θεσμούς που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα και τέλος σχεδιάζουν τη βιώσιμη προσδοκία τους για ένα μέλλον με καλύτερη ποιότητα ζωής, με μεγάλους ελεύθερους καταπράσινους χώρους.

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Icon of Αναζητώντας το χαμένο χώρο Αναζητώντας το χαμένο χώρο (7.1 MiB)