Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Written by gyfantis on . Posted in Γενικά, Δράσεις, Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, προσαρμοζόμενο στις εξ αποστάσεως  συνθήκες λειτουργίας, σχεδίασε ένα εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Μιλώ για τη γειτονιά μου»

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις σχολικές ομάδες που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

Οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην φόρμα https://tinyurl.com/24acfcde. Ο προγραμματισμός θα γίνεται ανάλογα με τις συνθήκες που επιβάλει η πανδημία. Το ΚΠΕ θα επικοινωνεί με τα σχολεία για τον καθορισμό της ημερομηνίας υλοποίησης του προγράμματος. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο

 • Γνωριμία με το ΚΠΕ, τη γειτονιά του και τους εκπαιδευτικούς που θα κάνουν το πρόγραμμα
 • Κανόνες υλοποίησης του προγράμματος
 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων προγράμματος
  1. Μιλώ για τη γειτονιά μου
  2. Η πόλη μου – οι γειτονιές των άλλων
  3. Η γειτονιά – η πόλη που θέλω
  4. Τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης πόλης
 • Αξιολόγηση του προγράμματος

Προϋποθέσεις

 • Tο σχολείο συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΚΠΕ όπως θα έκανε στο παρελθόν, αλλά οι μαθητές αντί να έρθουν με φυσική παρουσία στο ΚΠΕ, συμμετέχουν ψηφιακά, α) είτε με τους μαθητές να βρίσκονται στο σπίτι τους με υπολογιστή/ταμπλετ β) είτε με τους μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που επιβάλλει η αποφυγή μετάδοσης της Covid 19.
 • Πριν την επίσκεψη προηγείται συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Συμμετέχει και παρακολουθεί εκπαιδευτικός/εκπαιδευτικοί του τμήματος.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει την ταυτοποίηση των μαθητών και κρατά απουσίες.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας. Έχει διάρκεια 4 ωρών (9:00 – 13:00). Η υλοποίηση διαρθρώνεται με βάση τις δραστηριότητες ενώ προβλέπονται δύο διαλείμματα 15 λεπτών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία και τις δυνατότητες του Webex. Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. 

Πιστεύουμε πως η ένταξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο καθημερινό πρόγραμμα των σχολείων μπορεί να προσφέρει ποιοτικές εκπαιδευτικές εμπειρίες στα παιδιά. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.