Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές/τριες

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, προσαρμοζόμενο σε εξ αποστάσεως συνθήκες λειτουργίας, έχει σχεδιάσει τις ακόλουθες εξ αποστάσεως διδακτικές παρεμβάσεις (προγράμματα) για μαθητές/τριες μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Πρόγραμμα: Μιλώ για τη γειτονιά μου

Διάρκεια: 4 ώρες (9:00 – 13:00) με 2 διαλείμματα

Περιεχόμενα:

  1. Μιλώ για τη γειτονιά μου
  2. Η πόλη μου – οι γειτονιές των άλλων
  3. Η γειτονιά – η πόλη που θέλω
  4. Τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης πόλης
  5. Αξιολόγηση του προγράμματος

Συμμετέχοντες: ένα σχολικό τμήμα

Βαθμίδα υλοποίησης: Λύκειο, Γυμνάσιο.

Προϋποθέσεις: Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ψηφιακά από το σπίτι τους με υπολογιστή/τάμπλετ.

Πρόγραμμα: Ζωή με πλαστικό ή χωρίς;

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες με ένα διάλειμμα

Περιεχόμενα: Πλαστικό παντού, Ρύπανση από πλαστικό, Μπορούμε χωρίς πλαστικό;

Συμμετέχοντες: ένα σχολικό τμήμα

Βαθμίδα υλοποίησης: Δημοτικό.

Προϋποθέσεις: Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν α) είτε από την αίθουσα τους στο σχολείο που διαθέτει οθόνη προβολής και υπολογιστή β) είτε από το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου εφόσον η σύνδεση του σχολείου το επιτρέπει.

Πρόγραμμα: Το κλίμα αλλάζει! Εμείς;

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες με ένα διάλειμμα

Περιεχόμενα: Κλιματική αλλαγή, Αιτίες-αποτελέσματα, Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία;

Συμμετέχοντες: ένα σχολικό τμήμα

Βαθμίδα υλοποίησης: Γυμνάσιο και Ε, ΣΤ Δημοτικού.

Προϋποθέσεις: Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν α) είτε από την αίθουσα τους στο σχολείο που διαθέτει οθόνη προβολής και υπολογιστή β) είτε από το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου εφόσον η σύνδεση του σχολείου το επιτρέπει.

Πρόγραμμα: Η πόλη που θέλω ….

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες με ένα διάλειμμα

Περιεχόμενα: Χαρακτηριστικά της βιώσιμης πόλης, Πώς θέλω την πόλη μου; Μπορώ να αλλάξω την πόλη μου;

Συμμετέχοντες: ένα σχολικό τμήμα

Βαθμίδα υλοποίησης: Λύκειο, Γυμνάσιο και ΣΤ Δημοτικού.

Προϋποθέσεις: Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν α) είτε από την αίθουσα τους στο σχολείο που διαθέτει οθόνη προβολής και υπολογιστή β) είτε από το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου εφόσον η σύνδεση του σχολείου το επιτρέπει.

Όλες οι διδακτικές παρεμβάσεις υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας WEBEX του Υπουργείου.

Η υλοποίηση τους βασίζεται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Πιστεύουμε πως η ένταξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο καθημερινό πρόγραμμα των σχολείων μπορεί να προσφέρει ποιοτικές εκπαιδευτικές εμπειρίες στα παιδιά.

Οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποιο πρόγραμμα μετά τις διακοπές του Πάσχα και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους μέχρι 22/4/2021 στη φόρμα  https://tinyurl.com/episkepseis-may2021

Το ΚΠΕ θα επικοινωνεί με τα σχολεία για τον προγραμματισμό της ημερομηνίας υλοποίησης του προγράμματος.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης