Ενημέρωση ομάδων-μελών Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη»

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη χρονιά λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Στόχος μας παραμένει το Δίκτυο να συμβάλει στην προσπάθεια διαμόρφωσής καλύτερων όρων για την ποιότητα ζωής στην πόλη, με αφετηρία την εκπαίδευση. Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ζητήματα τόσο διαδικαστικά όσο και καθαρά εκπαιδευτικά.

Η ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα ήταν και τη φετινή χρονιά μεγάλη και ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο 82 σχολικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης 38 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστη-ριοτήτων και 16 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι συμμετέχοντες αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/participants-2015-16/.

 Υποστήριξη εκπαιδευτικών του δικτύου

Αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος γόνιμης συνεργασίας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης δράσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας, προτείνουμε στα μέλη του Δικτύου την υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων χωρισμένων σε τέσσερις φάσεις. Όλες οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τη Βιώσιμη πόλη και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι δραστηριότητες αυτές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα Εκπαιδευτικό υλικό δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» (http://www.kpe-thess.gr/networks/biosimipoli/material/) καθώς και στους Φακέλους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας Edmodo.

Οι φάσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

Α. Εμείς και η γειτονιά μας

Β. Γνωρίζουμε την πόλη μας

Γ. Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Δ. Ώρα για δράση!

Φέτος, μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του δικτύου, οι προτεινόμενες δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν με νέες καθώς και με θεωρητική υποστήριξη και διαμορφώθηκε το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Το υλικό, που απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/ και στη Βιβλιοθήκη του Edmodo.

Επιπλέον στα προγράμματα που υλοποιείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Π.Ε. που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του, στο χώρο Εκδόσεις > Εκπαιδευτικό υλικό (http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/), όπως τα «Θεσσαλονίκη – Βιώσιμη πόλη», «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου», «Αναζητώντας τον ελεύθερο χώρο…» αλλά και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά υλικά, ανάλογα με το θέμα που υλοποιείτε.

 Επικοινωνία στο πλαίσιο του δικτύου

Βασικός στόχος της λειτουργίας του δικτύου είναι η δυνατότητα επαφής, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες για την επίτευξη της αειφορίας στα αστικά συστήματα, που αποτελούν το πεδίο δράσης του δικτύου. Λόγω της απόστασης που μας χωρίζει αλλά και του μεγάλου αριθμού μελών η επικοινωνία μας είναι κυρίως ηλεκτρονική. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού αξιοποιείται κυρίως η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Edmodo (https://www.edmodo.com/kpe-thess). Ενδιαφέρουσες αναρτήσεις σχετικά με τη θεματολογία του δικτύου γίνονται και στη σελίδα του ΚΠΕ στο facebook https://www.facebook.com/kpethess/.

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που συμμετέχουν γίνονται δια των εκπαιδευτικών μέλη του edmodo στην κλειστή ομάδα “Εθνικό Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη” με τη χρήση του κωδικού ομάδας (ο κωδικός έχει σταλεί με email μόνο στα μέλη του δικτύου). Αυτό σημαίνει πως ο συντονιστής εκπαιδευτικός του προγράμματος εγγράφεται στην πλατφόρμα Edmodo (βλ. σχετικές οδηγίες στο συνοδευτικό έγγραφο) δίνοντας ως ονοματεπώνυμο την ονομασία της σχολικής μονάδας. Ο κωδικός που θα έχετε δώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα είναι ο ίδιος για εσάς και για τους μαθητές σας. Προσέξτε! Ο κωδικός ομάδας αυτόματα παύει να ισχύει μετά από δυο περίπου εβδομάδες, γι αυτό καλό είναι να εγγραφείτε άμεσα στο Edmodo. Αν περάσουν οι μέρες και ο κωδικός ομάδας δε γίνεται δεκτός παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΠΕ.

Αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής στο Edmodo θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή ΣΔ γράφοντας το όνομα του φορέα τους. Τα ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι που είναι γραμμένοι στο δίκτυο μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους αλλά και να τις ενημερώνουν για σχετικές με τη θεματολογία του δικτύου δυνατότητες – πρωτοβουλίες – υποστηρικτικές δράσεις – επιμορφώσεις κλπ

Από τη στιγμή που θα έχετε εγγραφεί, στην επιλογή Φάκελοι θα έχετε τη δυνατότητα επαφής με όλο το σχετικό με το δίκτυο εκπαιδευτικό υλικό και θα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανάρτησης των παραγομένων, όταν αυτά ολοκληρωθούν και το σχολιασμό των αναρτήσεων των άλλων ομάδων.

Σε κάθε μία από τις τέσσερις φάσεις, μία από τις δραστηριότητες προτείνεται ως βασική, κοινή για όλες τις σχολικές ομάδες, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού και γενικότερα αλληλεπίδρασης των μελών του Δικτύου. Αυτό σημαίνει πως οι Περιβαλλοντικές ομάδες αφού ολοκληρώσουν τη βασική δραστηριότητα, την αναρτούν στο περιβάλλον του Edmodo, στο χώρο της κεντρικής ομάδας και σχολιάζουν τις αναρτήσεις των άλλων μελών. Τα αρχεία που περιγράφουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες, έχουν αναρτηθεί στο Edmodo (Επιλογή Φάκελοι > Α φάση Δραστηριότητες, κλπ) και στην ιστοσελίδα του Δικτύου (http://www.kpe-thess.gr/networks/biosimipoli/) (Επιλογή Εκπαιδευτικό Υλικό Δικτύου Βιώσιμη Πόλη > Α φάση κλπ). Στους ίδιους χώρους έχουν αναρτηθεί και γενικές οδηγίες για τη συμμετοχή στο δίκτυο, τη λειτουργία του Edmodo, τη λειτουργία της ομάδας, το ρόλο του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή και θεωρητική υποστήριξη για την αστική αειφορία.

Η πρώτη φάση προτείνεται να λήξει στις 15 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία οι επόμενες τρεις φάσεις. Η τελευταία φάση συνδέεται με την υλοποίηση δράσης ή δράσεων με σκοπό την αλλαγή ενός μέρους της γειτονιάς μας ή της πόλης μας. Η ολοκλήρωση των εργασιών του Δικτύου θα γίνει με την παρουσίασή τους από τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες στο 4ο Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο που στοχεύουμε να γίνει στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις και υποστήριξη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» στο e-mail polis@kpe-thess.gr και στα τηλέφωνα 2310707150, 2310757130.

Καλό ξεκίνημα στο κοινό μας ταξίδι!