Πρόσκληση σε σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Βιώσιμη πόλη" 21-23/3/2014

Written by gyfantis on . Posted in ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, προτίθεται να υλοποιήσει θεματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» με τίτλο «Η πόλη πεδίο εκπαίδευσης και δράσης για τη βιωσιμότητα» από την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 από τις 16.00 μμ έως την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 μέχρι τις 15.00 μμ.

Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν 50 εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι υλοποιούν με τους μαθητές τους Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία».

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής τους στο σεμινάριο στο υπεύθυνο ΠΕ ή ΣΔ της Δ/νσης εκπ/σης στην οποία ανήκουν μέχρι τις 3/2/2014.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από 50, θα τεθούν κριτήρια για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου συμμετεχόντων όπως π.χ. α. ένας μόνο εκπαιδευτικός από κάθε online casino σχολική μονάδα β. ποσόστωση για τη συμμετοχή σχολείων από κάθε δ/νση εκπ/σης ανάλογα με τον αριθμό σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Παρακαλούμε:

Α. τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν στο ΚΠΕ τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, όπως και τη δική τους αίτηση εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, έως και τις 5/2/2014. Σημειώνουμε ότι καθώς το ΚΠΕ διαθέτει πλήρη κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο, έχει αποστείλει το ίδιο την παρούσα πρόσκληση στα σχολεία του δικτύου.

Β. τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ να μας κοινοποιήσουν το όνομα του εκπαιδευτικού που θα τα εκπροσωπήσει και ενός αναπληρωτή έως τις 5/2/2014.

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου θα καλύψει:

Τα έξοδα διαμονής σε κατάλυμα που θα επιλέξει το ΚΠΕ κατόπιν έρευνας αγοράς των εκπαιδευτικών και υπευθύνων ΣΔ & ΠΕ που προέρχονται από σχολικές μονάδες εκτός των διευθύνσεων εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

Τα έξοδα διατροφής για όλους τους συμμετέχοντες (1 γεύμα στις 21/3 και 1 γεύμα στις 22/3).

Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των Υπευθύνων ΠΕ & ΣΔ θα βαρύνουν τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων ΚΠΕ θα καλυφθούν από το ΤΔΕ ή τη Διαχειριστική επιτροπή των αντίστοιχων ΚΠΕ.

Αίτηση εκπαιδευτικού Σεμινάριο Βιώσιμη πόλη

Αίτηση ΚΠΕ-Υπευθύνου Σεμινάριο Βιώσιμη πόλη