Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα» 20/1/2018

Written by Κώστας Στυλιάδης on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, ΚΠΕ Κιλκίς και ΚΠΕ Ποροϊων, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Σερρών πρόκειται να υλοποιήσουν μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα».  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου,  Α. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη, Ελευθέριο Κορδελιό, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 9:00 – 15:00.

Οι διαστάσεις του ζητήματος «Περιβάλλον και ανθρώπινα δικαιώματα» θα προσεγγιστούν μέσω βιωματικών εργαστηρίων και θεωρητικών εισηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων, στη θεματική «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα», υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.  Κατά την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση https://tinyurl.com/KPE-Dikaiomata μέχρι την Δευτέρα 18/12/2017. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή ΣΔ παρακαλούνται να στείλουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου μέχρι τις 19/12/2017. Το λεπτομερές πρόγραμμα του σεμιναρίου, τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

09.00  –  09.15  Προσέλευση -Εγγραφές- Παραλαβή φακέλων και υλικού
09.15  – 09.45 Παρουσίαση συνεργαζόμενων ΚΠΕ (εκπαιδευτικά προγράμματα – δίκτυα, επιμορφωτικές δράσεις, άλλες δράσεις) ΚΠΕ Ποροΐων, ΚΠΕ Κιλκίς, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
09.45  –  10.05 Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Εκπαιδευτικά υλικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ηλίας Βρυώνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς, Γιώργος Σλαυκίδης, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
10.05 – 10.25 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σεμιναρίου – εισαγωγή στα εργαστήρια Παντελής Μάναλης, π. Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Σπυριδούλα Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής
10.25 – 11.30 «Κάνε ένα βήμα εμπρός…»  Εκπαιδευτική δραστηριότητα – εργαστήριο Παντελής Μάναλης, πρώην  Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Σπυριδούλα Μαργαρίτη, πρώην Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής, Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ
11.30 – 12.00 Διάλειμμα

12.00 – 14.30

«Κλιματική αλλαγή – πόλεμος – περιβαλλοντικοί πρόσφυγες» Εργαστήριο σε ομάδες Παντελής Μάναλης, π. Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Πειραιά, Σπυριδούλα Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής, Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ
14.30 – 15.00 Συμπεράσματα – Αξιολόγηση – Λήξη