Συμμετοχή του ΚΠΕ στο Σχολικό Δίκτυο Δράσης «Ταπερίστας»

Written by gyfantis on . Posted in BLOG, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου συμμετέχει μαζί με 15 ακόμα ΚΠΕ και 16 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διοργάνωση και υποστήριξη του Σχολικού Δικτύου Δράσης με τίτλο «Ταπερίστας».

Η δράση “Ταπερίστας” απευθύνεται στις/στους μαθητριες/ές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με διάρκεια από το τέλος Νοεμβρίου 2021 έως τις αρχές Μαΐου 2022.

Το θέμα της Δράσης αφορά το σχολικό γεύμα των μαθητών/τριών (δεκατιανό), τον τρόπο προμήθειάς του, το σκεύος ή τη συσκευασία μεταφοράς του, την ποσότητα, ποιότητα και τη γεωγραφική εγγύτητα των υλικών, την επιλογή των κατάλληλων τροφίμων για τις ενεργειακές ανάγκες και την υγεία των μαθητών/τριών.

Το Σχολικό Δίκτυο Δράσης με άμεσο και πρακτικό τρόπο στοχεύει

  • στη μείωση της κατανάλωσης συσκευασιών μιας χρήσης (ανακυκλώσιμων ή μη) και κατ’ επέκταση στη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων
  • στην υιοθέτηση υγιεινής διατροφής

και επιδιώκει

  • την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την οικονομία στους πόρους και στα αγαθά
  • την ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς των μαθητών/τριών σε σχέση με την ποσότητα τροφής που προμηθεύονται, ώστε να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων και την παραγωγή οργανικών υπολειμμάτων
  • την προτίμηση των τοπικών προϊόντων, λόγω του μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος, αλλά και λόγω της ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών
  • την αφύπνιση του πνεύματος ενεργού πολίτη σε μικρές, καθημερινές πράξεις οι οποίες έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκρισμα όταν έχουν μαζικό χαρακτήρα

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, ΚΠΕ και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έχουν δημιουργήσει υποστηρικτικό υλικό, το οποίο περιέχει τη λεπτομερή περιγραφή της Δράσης, προτεινόμενα φύλλα εργασίας, πίνακες καταγραφής, ψηφιακά εργαλεία/εφαρμογές, όπως και συνδέσμους από έγκυρες ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικές με το θέμα.

Επίσης δημιουργήθηκαν τρία ιστολόγια/blogs, ένα για τα Νηπιαγωγεία, ένα για τα Δημοτικά Σχολεία και ένα για τα Γυμνάσια και Λύκεια. Σε κάθε ιστολόγιο τα σχολεία μπορούν να βρουν τους συνεργαζόμενους φορείς, τα συμμετέχοντα σχολεία με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και το Υποστηρικτικό Υλικό που μπορεί να εμπλουτίζεται όχι μόνο από τους συνεργαζόμενους φορείς, Κ.Ε.ΠΕ.Α. και Υπεύθυνους/ες Σ.Δ. ή Π.Ε. αλλά και από εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχολικό Δίκτυο Δράσης «Ταπερίστας» και τη συμμετοχή σε αυτό μπορείτε να δείτε στο παρακάπω έγγραφο καθώς και στα ιστολόγια και στο υποστηρικτικό υλικό.

Υποστηρικτικό υλικό

Ιστολόγιο Νηπιαγωγείων

Ιστολόγιο Δημοτικών Σχολείων

Ιστολόγιο Γυμνασίων-Λυκείων