Εκδήλωση παρουσίασης των παραγόμενων Εκπαιδευτικής Δράσης «Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη Γη» 10/6/2022

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο δίνω ανάσα στη Γη» ολοκληρώνεται για το σχολικό έτος 2021-22 και οι συντονιστές της δράσης στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου θα πραγματοποιήσουν Διαδικτυακή Εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών ή των παραγόμενων της δράσης από τους/τις μαθητές/τριες την Παρασκευή 10-6-2020 και ώρες 10.00-12.00 π.μ.

Οι παρουσιάσεις των μαθητικών ομάδων μπορούν να έχουν τη μορφή video, ψηφιακής παρουσίασης, τραγουδιού, ebook ή οποιοδήποτε άλλο εκφραστικού δημιουργικού μέσου επιλέξουν εκπαιδευτικοί και μαθητές και πρέπει να είναι σύντομες. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τις μαθητικές τους ομάδες παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα https://tinyurl.com/mybu9hsf μέχρι τις 29-5-2022.

Καθώς η εκπαιδευτική δράση ολοκληρώνεται με την παραγωγή τελικών τεχνημάτων, αφισών και μηνυμάτων από τις μαθητικές ομάδες που συμμετείχαν, καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες να αποφασίσουν για το τελικό τέχνημα και το μήνυμα που τους εκπροσωπεί, να τα φωτογραφήσουν και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο blog της Δράσης https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/. Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι ευκρινής και το μήνυμα ευανάγνωστο.

Για την περαιτέρω διάχυση της εκπαιδευτικής Δράσης στην ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα προτείνεται οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν να εκθέσουν τις μαθητικές δημιουργίες – έργα στο σχολείο ή καλύτερα σε δημόσιο χώρο κοντά στο σχολείο με σκοπό την εξωστρέφεια του σχολείου και τη δράση στην τοπική κοινωνία.