Αιτήσεις συμμετοχής

Written by gyfantis on . Posted in ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Δίκτυο απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν την πόλη τους ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία. Μπορούν να συμμετέχουν σχολικές ομάδες από:

  • Α/θμια εκπαίδευση (όλες οι τάξεις)
  • Β/θμια εκπαίδευση (Γ/σιο, Λύκειο)
  • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
  • Σχολεία Ειδικής Αγωγής
  • ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Στο Δίκτυο επίσης συμμετέχουν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – Κ.Π.Ε. – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Οι σχολικές  μονάδες, τα ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι Π.Ε./Σ.Δ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση μέχρι την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.