Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Με το βλέμμα στην πόλη και την αειφορία» 1-2/12/2018

Written by Κώστας Στυλιάδης on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και το ΚΠΕ Μελίτης, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας πρόκειται να υλοποιήσουν διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Με το βλέμμα στην πόλη και την αειφορία» στις 1 – 2 Δεκεμβρίου 2018.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και αποσκοπεί στην παιδαγωγική στήριξη των σχολείων των παραπάνω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που συμμετέχουν ήδη ή επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο καθώς και στην παρουσίαση του δικτύου σε εκπαιδευτικούς της Δυτικής Μακεδονίας. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν ζητήματα αστικής αειφορίας, θα αναδειχθούν τρόποι αξιοποίησης της πόλης στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα παρουσιαστεί η προτεινόμενη παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, καθώς και τα σχετικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Μελίτης. Θα παρουσιαστούν επίσης “καλές πρακτικές” σχολείων που έχουν ήδη συμμετάσχει στο δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη” όπως και η εκπαιδευτική προσέγγιση του Περιφερειακού Δικτύου Κεντρικής Μακεδονίας “Κλικ, προστάτευσέ το!” που συντονίζει η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς που είτε συμμετείχαν στο παρελθόν είτε επιθυμούν να ενταχθούν φέτος στο Εθνικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Πέλλας, Κοζάνης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Πέλλας, Κοζάνης. Στο σεμινάριο μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέλη ΚΠΕ και Υπεύθυνοι/ες Π.Ε. ή Σ.Δ. από τη Δυτική Μακεδονία που είναι μέλη του Εθνικού Δικτύου.  

Η τελική επιλογή θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς από 8 Διευθύνσεις ανάλογα με την συμμετοχή από κάθε Διεύθυνση (θα επιλεγούν οι Διευθύνσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και ο αριθμός των εκπαιδευτικών θα είναι αναλογικός).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη των ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι/ες ΠΕ/ΣΔ που επιθυμούν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tinyurl.com/viosimiflorina μέχρι και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018. Οι Υπεύθυνοι/ες ΠΕ/ΣΔ παρακαλούνται να επιλέξουν και να κοινοποιήσουν  τα ονόματα των εκπαιδευτικών στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου μέχρι την Πέμπτη 1/11/2018. Το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου http://www.kpe-thess.gr και του ΚΠΕ Μελίτης http://www.kpemelitis.gr

Τα ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και ΚΠΕ Μελίτης θα καλύψουν τα έξοδα διατροφής, όπως αυτά αναγράφονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα, για όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Επίσης θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής εκείνων των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις (εφόσον η απόσταση του τόπου υλοποίησης του σεμιναρίου από την έδρα τού μετακινούμενου είναι α. μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, στην περίπτωση που κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και β. μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, στην περίπτωση που κινείται με συγκοινωνιακό μέσο). Δεν καλύπτονται έξοδα μετακίνησης για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Προκαταρκτικό Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Σάββατο 1/12
10:30:- 11:00 Εγγραφές – παραλαβή φακέλων
11:00 – 14:00 Εργασία στο πεδίο: Μονοπάτι του ΚΠΕ Μελίτης
17:00 – 19:00 Παρουσιάσεις: για την αστική αειφορία, το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία”, το περιφερειακό δίκτυο “Κλικ, προστάτεψέ το!”.
19:00 – 19:30 Διάλειμμα – Καφές
19:30 – 21:00 Εργαστήρια σε ομάδες για το εκπαιδευτικό υλικό του ΔικτύουΠαρουσιάσεις: Καλές πρακτικές σχολείων
21:00 Δείπνο
Κυριακή 2/12
9:30 – 11:00 Εργαστήρια σε ομάδες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Δικτύου Βιώσιμη Πόλη
11:00 – 11:30 Διάλειμμα – Καφές
11:30 – 14:00 Εργαστήρια σε ομάδες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Δικτύου Βιώσιμη Πόλη, Φωτογραφία στην Π.Ε. – Κλικ, προστάτευσέ το
14:00 – 15:00 Συζήτηση – Αξιολόγηση – Λήξη