Τηγανέλαια – Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου συνεργάζεται με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Τηγανελαίων που υλοποιεί με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των μαθητών, των γονέων, της σχολικής αλλά και τοπικής κοινότητας γενικότερα σε ένα πρόγραμμα ορθής διαχείρισης των τηγανελαίων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι παρακάτω παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης «Προώθηση της συμμετοχής της σχολικής κοινότητας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου», στις 22 Νοεμβρίου 2018 και απευθύνονται στα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και που επιθυμούν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά τη αυτή τη δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου έχει εκδόσει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια» στο πλαίσιο παλιότερης συνεργασίας του με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και λειτουργίας τοπικού σχολικού δικτύου.

 

Τηγανόλαδο-Νηπιαγωγείο
Τηγανόλαδο-Νηπιαγωγείο
Μια προσέγγιση για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

 

Εκπαιδευτικό video για την ανακύκλωση τηγανελαίου

Written by gyfantis on . Posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί είναι χρήσιμο να συλλέγονται και ανακυκλώνονται τα τηγανέλαια;

Τι παράγεται από την ανακύκλωσή τους;

Δείτε το πολύ ωραίο εκπαιδευτικό video που φτιάχτηκε για την αντίστοιχη καμπάνια στην Κύπρο.

Εκπαιδευτικό υλικό «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια»

Written by gyfantis on . Posted in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εικόνα1Το νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου με τίτλο «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (Εκδόσεις/Εκπαιδευτικό υλικό). Το υλικό ετοιμάστηκε με την ολοκλήρωση του πιλοτικού τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» που υλοποιήθηκε από το ΚΠΕ τη σχολική χρονιά 2012-13 μετά από πρόταση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για εκπαιδευτική – παιδαγωγική υποστήριξη του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων που υλοποιεί και στο οποίο συμμετείχαν σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (από Νηπιαγωγεία ως Λύκεια).

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

  • πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την διάθεση των μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων στο περιβάλλον,
  • πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συλλογής και ανακύκλωσής τους,
  • εκπαιδευτική πρόταση του ΚΠΕ για την προσέγγιση του θέματος στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή άλλων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων των σχολείων,
  • τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο, με πολλά στοιχεία της δημιουργικής επινόησης και της πρωτότυπης σύλληψης των παιδιών, με φωτογραφίες από τα έργα τους (αφίσες, κολάζ, σκίτσα, ποιηματάκια κλπ.) και από τις παρουσιάσεις τους σε αντίστοιχα δρώμενα.

Ελπίζουμε ότι θα φανεί χρήσιμο σε σχολικές ομάδες και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το θέμα, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι όλο και περισσότεροι δήμοι της χώρας αναπτύσσουν δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων.

Θα χαρούμε να λάβουμε σχόλια και παρατηρήσεις σας από την αξιοποίησή του.