Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη»

Written by gyfantis on . Posted in BLOG, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Κιλκίς, Ποροΐων και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχεδίασαν και συντονίζουν το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με τίτλο: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη». Το δίκτυο δράσης αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με οκτώ ακόμα ΚΕΠΕΑ και 27 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Η Εκπαιδευτική Δράση υλοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτικά το σχολικό έτος 2021-2022 με τη συνεργασία των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Κιλκίς, Ποροΐων και των ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και Σερρών, των Δασικών Υπηρεσιών και των Δήμων, με τη συμμετοχή 138 σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23 περισσότερα από 500 σχολεία από όλη την Ελλάδα και περισσότεροι από 17.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν στο Δίκτυο Δράσης! Τα σχολεία που συμμετέχουν παρουσιάζονται αναλυτικά στο blog της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/p/blog-page_74.html .

Στόχος του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» είναι η φύτευση και υιοθεσία δέντρων από μαθητές & μαθήτριες των σχολείων και η εκπαιδευτική πλαισίωση της δράσης στο πλαίσιο των μαθημάτων, των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των εργαστηρίων δεξιοτήτων κλπ. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αξία των δέντρων ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις με αφορμή την παγκόσμια κινητοποίηση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η Δράση πλαισιώνεται με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε ή δημιουργήθηκε για το θέμα, με επιμορφωτικά σεμινάρια και με τη λειτουργία του ιστολογίου https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/ στο οποίο αναρτώνται οι εργασίες των σχολικών ομάδων.

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023:

1. Υλοποίηση κεντρικής διαδικτυακής επιμορφωτικής ημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων ώστε να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με επάρκεια (Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023). Κατά περιοχή μπορεί να διοργανωθούν επιπλέον επιμέρους επιμορφωτικές δράσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες.

2. Παροχή Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για τη χρησιμότητα των δέντρων και του πρασίνου από τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και τους/τις Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο μέσω του ιστολογίου της δράσης https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/ 

3. Φύτευση δέντρου / δέντρων από την κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο και την οικία δημοτική αρχή και «υιοθέτησή» τους από τις μαθητικές ομάδες. Η φύτευση στην αυλή του σχολείου, σε περίπτωση που υπάρχει χώρος, είναι η συνιστώμενη επιλογή. Διαφορετικά η φύτευση μπορεί να γίνει σε ελεύθερους-δημόσιους χώρους που θα υποδείξει ο οικείος Δήμος ή το Δασαρχείο. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς θα επιδιώξουν την προμήθεια και διανομή των δεντρυλλίων από τα κατά τόπους Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Αναδασώσεων ή Δήμους. Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες προμηθευτούν δέντρα με άλλους τρόπους, η επιλογή των ειδών θα πρέπει να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών.

4. Παροχή κάθε δυνατής φροντίδας (π.χ. πότισμα κ.λπ.) ώστε τα «υιοθετημένα» από τις μαθητικές ομάδες δέντρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν.

5. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στο πλαίσιο μαθημάτων, περιβαλλοντικών προγραμμάτων ή εργαστηρίων δεξιοτήτων, ώστε να  αναδειχθεί η σημασία των δέντρων και των δασών και η ανάγκη για την φροντίδα και αειφορική διαχείρισή τους. 

6. Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων καθώς και συλλογή φωτογραφικού υλικού σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.

7. Παραγωγή τελικού τεχνήματος/τεχνημάτων στο τέλος της δράσης από τις σχολικές ομάδες. Το τέχνημα μπορεί να είναι αφίσα (σε χαρτόνι ή/και ηλεκτρονική), ηλεκτρονική παρουσίαση, κατασκευή σχετική με το δέντρο και το δάσος κ.ά.)

8. Δημοσιοποίηση ενεργειών στο ιστολόγιο της δράσης  https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/   με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των φορέων που συμμετέχουν στη δράση  (όποτε το κρίνουν σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν) και σε τοπικό επίπεδο δημοσιοποίηση στην τοπική κοινότητα κατά την ολοκλήρωση της δράσης. Στο ιστολόγιο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, συλλογές εκπαιδευτικού υλικού για τα δέντρα και τα δάση καθώς και δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν το 2021-22.

9. Αξιολόγηση – αποτίμηση της δράσης από τους συμμετέχοντες φορείς

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δράσης, θα διερευνηθεί και η ευρωπαϊκή της διάσταση καθώς και η συνεργασία με Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προγράμματα.