Εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη»

Written by gyfantis on . Posted in BLOG, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς, Ποροΐων και Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Σερρών και Δυτικής Θεσσαλονίκης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και Σερρών καθώς και με Δήμους και τα Δασαρχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν εκπαιδευτική δράση ευαισθητοποίησης με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη με τίτλο «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη».

Στην εκπαιδευτική δράση έχουν δηλώσει συμμετοχή 270 εκπαιδευτικοί και 4076 μαθητές/τριες από 121 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς καθώς και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2021-22.

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής φάσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους:

  1. Υλοποίηση αρχικής Διαδικτυακής Ημερίδας με θεματική τις «επιπτώσεις της ανθρώπινης επίδρασης στα δάση». Στην ημερίδα θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν την παρακάτω Δράση ώστε να ενημερωθούν- εκπαιδευτούν με επάρκεια.
  2. Υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, σε όλη τη διάρκεια της Δράσης, από τους συνεργαζόμενους φορείς (ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ, Υπεύθυνους ΠΕ και ΣΔ, Δασαρχεία, Δήμους). Η υποστήριξη από πλευράς των ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ ή ΣΔ θα παρέχεται με δια ζώσης ή/και διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις/ημερίδες ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες και τον προγραμματισμό τους.
  3. Παροχή στις σχολικές μονάδες υποστηρικτικού Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για τη χρησιμότητα του δάσους και κυρίως των δέντρων από τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και τους/τις Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν.
  4. Φύτευση δέντρου / δέντρων από την κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο και Δήμο και «υιοθέτησή τους» από τις μαθητικές ομάδες. Η φύτευση προβλέπεται να γίνει στην αυλή του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος μπορεί να γίνει σε ελεύθερους-δημόσιους χώρους που θα υποδείξει ο οικείος Δήμος ή/και το οικείο Δασαρχείο.
  5. Παροχή κάθε δυνατής φροντίδας (πότισμα κ.λπ.) από τις σχολικές μονάδες ώστε τα «υιοθετημένα» από τις μαθητικές ομάδες δέντρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
  6. Υλοποίηση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μέρος των οποίων θα προτείνουν οι συνεργαζόμενοι φορείς, ομαδοσυνεργατικά (προτείνονται ομάδες 3-4 μαθητών), ώστε να αναδειχθεί η σημασία των δέντρων και των δασών και η ανάγκη για αειφορική διαχείρισή τους. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υλοποιηθούν και δια ζώσης ή/και διαδικτυακές εκπαιδευτικές επισκέψεις στα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς, Ποροΐων και Ελευθερίου Κοδελιού & Βερτίσκου για υλοποίηση προγραμμάτων με θέμα «Το δάσος», ή σε δασικά οικοσυστήματα σε συνεργασία και με τα οικεία Δασαρχεία. Επίσης μπορούν και τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ ή ΣΔ να επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στη δράση.
  7. Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων καθώς και συλλογή φωτογραφικού υλικού σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης από τις σχολικές ομάδες.
  8. Παραγωγή τελικού τεχνήματος/τεχνημάτων στο τέλος της δράσης από τις σχολικές ομάδες. Το τέχνημα μπορεί να είναι αφίσα (σε χαρτόνι ή/και ηλεκτρονική), ηλεκτρονική παρουσίαση, κατασκευή σχετική με το δέντρο και το δάσος κ.ά
  9. Έκθεση-εκδήλωση σε χώρους που θα παραχωρηθούν από τους συμμετέχοντες Δήμους, για διάχυση των αποτελεσμάτων της Δράσης και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και πολιτών, με παρουσίαση των τεχνημάτων των μαθητών. Θα γίνει προσπάθεια η έκθεση να γίνει και διαδικτυακά ώστε να υπάρχει διάχυση σε μεγαλύτερο επίπεδο αλλά και για να καλυφθεί κάθε περίπτωση υγειονομικού πρωτοκόλλου λόγω πανδημίας.
  10. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν παροτρύνονται να επιλέξουν μαζί με τις σχολικές ομάδες κάποια μηνύματα τα οποία θα τους αντιπροσωπεύουν ώστε να δημιουργηθεί κοινή αφίσα και «δέντρο μηνυμάτων» από τους συνεργαζόμενους φορείς με έκθεσή τους στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης έχει δημιουργηθεί ομώνυμο blog όπου αναρτώνται χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις για ενημέρωση των σχολείων και εργασίες, δημιουργίες και παρουσιάσεις των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στη δράση.

Η δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ κυκλος)», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tags: ,