ΕΡΕΥΝΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Στη σελίδα αυτή παραθέτουμε τις ερευνητικές και μη εργασίες που έχει παρουσιάσει η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ σε συνέδρια και περιοδικά.

Κατάλογος άρθρων μελών του ΚΠΕ σε περιοδικά

Υφαντής Γ., Δαρδιώτη Α., Αθανασίου Χ., Ιππέκη Β., Τσαλίκη Χ., Μιχελάκη Δ., Στυλιάδης Κ., Ριφάκη Ν. & Σλαυκίδης Γ. (2020). Πώς επηρεάζει η πανδημία την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 20 (65)

Αθανασίου Χ., Υφαντής Γ., Σλαυκίδης Γ., Στυλιάδης Κ. & Ριφάκη Ν. (2016). 20 χρόνια λειτουργίας του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού (1996-2016). Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 11 (56)

Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Υφαντής Γ. & Τσολακίδου Π. (2014). Η εκπαιδευτική προσέγγιση της διαχείρισης και ανακύκλωσης τηγανελαίων μέσω ενός τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε». Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 5 (50)

Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη Ν., Σλαυκίδης Γ., Τσολακίδου Π. & Υφαντής Γ. (2013). «Ενεργός Πολίτης: Ερευνούμε το σχολείο, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον». Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 3 (48)

Αθανασίου Χ. (2013). Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία. Η προσέγγιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου. Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τεύχος 2 (47)

Κατάλογος άρθρων μελών του ΚΠΕ σε άλλες εκδόσεις

Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη Ν., Σλαυκίδης Γ., Τσολακίδου Π. & Υφαντής Γ. (2015) Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου: Μια πρόταση για τη συστημική προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία (σελ 106-114). Στο Α. Δαρδιώτη, Ν. Μερούσης (επιστ. επιμέλεια) Νέες ιδέες και νέοι προσανατολισμοί στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα. Πρακτικά 1ης και 2ης συνάντησης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 23 Απριλίου 2013-7 Μαΐου 2014

Κατάλογος εισηγήσεων μελών του ΚΠΕ σε συνέδρια

Υφαντής Γ., Στυλιάδης Κ., Σλαυκίδης Γ., Αθανασίου Χ., Ριφάκη Ν. (2020). Ένα δίκτυο εκπαίδευσης για τη βιώσιμη πόλη. 8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Πάτρα 11-13/9/2020 (Διαδικτυακό)

Ριφάκη Ν., Αθανασίου Χ., Στυλιάδης Κ., Υφαντής Γ., Σλαυκίδης Γ. (2020). Το Αστικό Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Πάτρα 11-13/9/2020 (Διαδικτυακό)

Αθανασίου Χ., Σλαυκίδης Γ., Υφαντής Γ., Στυλιάδης Κ., Ριφάκη Ν. (2020). Εργαστήριο: Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή. 8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Πάτρα 11-13/9/2020 (Διαδικτυακό)

Στυλιάδης Κ., Σλαυκίδης Γ., Ριφάκη Ν., Αθανασίου Χ., Υφαντής Γ. (2016). Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και η εφαρμογή του στην προσχολική εκπαίδευση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές», Ρέθυμνο 27-29/5/2016

Σλαυκίδης Γ. & Γεωργόπουλος Α. (2015). Παράμετροι βιωματικότητας στα προγράμματα των Κ.Π.Ε. Διεθνές Συμπόσιο «Η Παιδαγωγική της Χαράς», Ρέθυμνο 27-29/5/2015

Σλαυκίδης Γ. & Ριφάκη Ν. (2015). «Λειψυδρία στη Νεροχώρα!»: Ένα εκπαιδευτικό υλικό για την αειφορική διαχείριση του νερού που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό δράμα. 7ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος 8-10/5/2015

Αθανασίου Χ. (2015) Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, Θεσσαλονίκη, 27-29/3/2015

Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη Ν., Σλαυκίδης Γ., Τσολακίδου Π. & Υφαντής Γ. (2014). Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου; Μια πρόταση για συστημική προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. 2η Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Νέες Ιδέες-Νέοι Προσανατολισμοί στα Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά Προγράμματα», Θεσσαλονίκη 7/5/2014

Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη Ν., Σλαυκίδης Γ., Τσολακίδου Π. & Υφαντής Γ. (2014). Εκπαίδευση για την αειφορία μέσα από τοπικά σχολικά δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους. 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας ΕΕΧ, Θεσσαλονίκη 13-15/3/2014

Σλαυκίδης Γ. & Γεωργόπουλος Α. (2014). Οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. μιλούν για τη βιωματική εκπαίδευση και τη συγκίνηση στα προγράμματά τους. 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας ΕΕΧ, Θεσσαλονίκη 13-15/3/2014

Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Υφαντής Γ., Αγγελίδης Ζ. & Μοντεσάντου Ε. (2012). Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία «Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη». 6ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Θεσσαλονίκη 30/11-2/12/2012

Παπαδημητρίου Ε., Υφαντής Γ. & Μιχαήλ Σ. (2012). Αναζητώντας το χαμένο χώρο… Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη. 6ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Θεσσαλονίκη 30/11-2/12/2012

Σλαυκίδης Γ. & Ριφάκη Ν. (2012). Λειψυδρία στη Νεροχώρα: Μια εφαρμογή εκπαιδευτικού δράματος. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο», Φλώρινα 19-21/10/2012

Μιχαήλ Σ., Παπαδημητρίου Ε., Αθανασίου Χ. & Αγγελίδης Ζ. (2008). Επιμορφωτική δράση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού – Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και επιθυμιών εκπαιδευτικών του Ν. Θεσσαλονίκης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

Αγγελίδης Ζ., Υφαντής Γ., Παπαδημητρίου Ε., Μιχαήλ Σ., Αθανασίου Χ., Αθαναηλίδης Γ. & Μοντεσάντου Ε. (2008). Μια διδακτική προσέγγιση σε προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κλειτορία 26-29/6/2008

Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ. & Φαρμάκης Ι. (2007). Ελληνικός θερμαλισμός: Εκπαίδευση για την αειφορία. 3ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα 9-11/11/2007

Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ. & Παραδεισανός Α. (2006). Εκπαίδευση για την αειφορία των θερμαλιστικών τουριστικών συστημάτων. 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 8-10/12/2006

Παραδεισανός Α., Αγγελίδης Ζ. & Αθανασίου Χ. (2006). Εθνικό θεματικό δίκτυο Π.Ε. του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού με θέμα: «Αειφορική διαχείριση του νερού». 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 8-10/12/2006

Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ. & Παραδεισανός Α. (2005). Ιαματικοί φυσικοί πόροι και ιαματικός τουρισμός – θερμαλισμός από τη σκοπιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη, 2005

Αγγελίδης Ζ., Παραδεισανός Α., Αθανασίου Χ. & Ντεμιρτζή Δ. (2005). Δράσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού. 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ισθμός Κορίνθου, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005

Αγγελίδης Ζ., Τσολακοπούλου Ι., Παραδεισανός Α., Αθαναηλίδης Γ., Πιγγελίδου Κ., Αθανασίου Χ. & Ντεμιρτζή Δ. (2005). Η  επιμορφωτική δράση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Έμπνευση, στοχασμός και φαντασία στην Π.Ε.» Ελληνική Εταιρία, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1-3 Απριλίου 2005

Παραδεισανός Α., Αγγελίδης Ζ. & Βαρέλλα Ε. (2004). Ο θερμαλισμός με τα μάτια των μαθητών μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 2ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ουρανούπολη, 15-17/10/2004

Palmer J., Suggate J. & Tsaliki Ε. (1998). Significant life experiences on the development of adult’s environmental awareness in the UK and Greece. UNESCO International Conference «Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability» Thessaloniki, 8-12/12/1997

Sixsmith P. & Tsaliki E. (1998). A drama in education. UNESCO International Conference «Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability» Thessaloniki, 8-12/12/1997

 ——————————————————————————————————————————————————-

 

Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία. Η προσέγγιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

NameSizeHits
Ένα δίκτυο εκπαίδευσης για τη βιώσιμη πόλη504.1 KiB117
Το Αστικό Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης696.1 KiB74
Εργαστήριο: Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή316.4 KiB79
Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και η εφαρμογή του στην προσχολική εκπαίδευση4.9 MiB578
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα803.2 KiB936
"Λειψυδρία στη Νεροχώρα!": Ένα εκπαιδευτικό υλικό για την αειφορική διαχείριση του νερού που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό δράμα272.1 KiB443
Οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. μιλούν για τη βιωματική εκπαίδευση και τη συγκίνηση στα προγράμματά τους303.3 KiB734
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου: Μια πρόταση για τη συστημική προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία218.4 KiB825
Εκπαίδευση για την αειφορία μέσα από τοπικά σχολικά δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους - Παρουσίαση2.0 MiB713
Εκπαίδευση για την αειφορία μέσα από τοπικά σχολικά δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους - Περίληψη75.7 KiB301
Λειψυδρία στη Νεροχώρα: Μία εφαρμογή εκπαιδευτικού δράματος211.9 KiB749
Αναζητώνας το χαμένο χώρο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη.582.7 KiB703
Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία "Θεσσαλονίκη - Βιώσιμη πόλη"439.0 KiB562
Επιμορφωτική δράση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού - Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και επιθυμιών εκπαιδευτικών του Ν. Θεσσαλονίκης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση232.7 KiB1102
Μια διδακτική προσέγγιση σε προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού2.7 MiB874
Ελληνικός θερμαλισμός: Εκπαίδευση για την αειφορία82.9 KiB563
Δράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού250.6 KiB623
Η επιμορφωτική δράση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού454.2 KiB694
Ο θερμαλισμός με τα μάτια των μαθητών μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση159.3 KiB570
Significant life experiences on the development of adult's environmental awareness in the UK and Greece553.2 KiB803
A drama in education420.5 KiB836