ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Epimorfwsi

 

Η επιμόρφωση είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση για τη διάδοση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής στο Σχολείο. Το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς. Η Π.Ε. είναι μια διαρκής παιδαγωγική διαδικασία. Θεωρούμε λοιπόν ότι και η επιμόρφωση δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια αναγκαιότητα χωρίς τέλος. Η προσπάθειά μας στοχεύει στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και κινείται σε δύο κατευθύνσεις:

  1. στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών – πολλαπλασιαστών που θα μεταφέρουν στα σχολεία τις αρχές και τους κανόνες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
  2. στην προώθηση γενικότερα της Περιβαλλοντικής Παιδείας σε όλους τους φορείς και πολίτες με ευαισθησία για το περιβάλλον.

Εστιάζει στον κοινωνικά κριτικό χαρακτήρα της Π.Ε. στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, που συνδυάζει δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία της φύσης και την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Η ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που θα διευρύνουν τις υπάρχουσες, αλλά και θα τροφοδοτούν με νέες γνώσεις και εμπειρίες τους/τις εκπαιδευτικούς, δομημένες μέσα σε ένα πλαίσιο συμμετοχικό, ομαδικό και δημιουργικό και σε ένα επιμορφωτικό κλίμα ευχάριστο και φιλικό, αποτελεί τον βασικό άξονα για την οργάνωση της επιμορφωτικής δράσης του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού & Βερτίσκου.

Για το λόγο αυτό το Κέντρο μας διοργανώνει ποικίλες επιμορφωτικές συναντήσεις. Άλλες έχουν τη μορφή τριήμερων και διήμερων σεμιναρίων και άλλες ημερίδων, διαλέξεων ή και στρογγυλής τραπέζης. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης, Πρώιμης Σχολικής Αγωγής, σε στελέχη Εκπαίδευσης αλλά και σε απλούς πολίτες ευαισθητοποιημένους σε ζητήματα περιβάλλοντος.

Οι επιμορφώσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τους/τις υπεύθυνους/ες Π.Ε., με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με ειδικούς στην Π.Ε. και σε θέματα περιβάλλοντος, με Μη Κυβερνητικές αλλά και Κυβερνητικές Οργανώσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και άλλους Δήμους, τα άλλα Κ.Π.Ε.

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά τόσο στην εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διέπονται από εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανησυχία όσο και στην επιμόρφωση αυτών που έχουν μεν εμπειρία, αλλά που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τη μεθοδολογία στην Π.Ε.

Τα μέλη της Π.Ο. πρόθυμα συνεργάζονται και βοηθούν όσους συναδέλφους και όσες συναδέλφισσες το ζητήσουν, είτε με επισκέψεις στα σχολεία τους είτε με εκπαιδευτικό υλικό είτε με βιβλιογραφική ενημέρωση είτε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Χρήσιμες πληροφορίες για την επιμόρφωση

  • Το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού & Βερτίσκου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν σε σχολεία των νομών εμβέλειάς του.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα σεμινάρια προέρχονται από τον Νομό Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο από τους νομούς εμβέλειας του Κ.Π.Ε. (Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου) και από σχολεία που συμμετέχουν στα δίκτυα που συντονίζει.
  • Ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής δράσης του Κέντρου γίνεται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. στην αρχή και κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς.
  • Στην αρχή της σχολικής χρονιάς το Κέντρο ανακοινώνει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πρόκειται να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η υλοποίηση κάθε σεμιναρίου γνωστοποιείται στους εκπαιδευτικούς από τους Υπευθύνους Π.Ε. κάθε Διεύθυνσης, οι οποίοι δέχονται τις αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών και έχουν την ευθύνη επιλογής αυτών που θα συμμετάσχουν.