Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική συνάντηση- εργαστήριο «Επανάχρηση και το δικαίωμα στην επισκευή. Οι καλές πρακτικές της Δανειστικής Εργαλειοθήκης (Library of Things) και των συναντήσεων επισκευής (Repair Café)» 14/12/2023

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ/πρώην ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού, σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής και ΠΕ Δυτικής  Θεσσαλονίκης, θέλοντας να συμβάλει στον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών εργαλείων των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την αγωγή του ενεργού πολίτη και την επιστήμη των πολιτών, έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων με τίτλο «Απογευματινά εργαστήρια για την εκπαίδευση του ενεργού πολίτη». Στα εργαστήρια αυτά παρουσιάζονται με την μορφή 3-4ωρων βιωματικών εργαστηρίων, συμμετοχικές μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο αλλά και ενδιαφέρουσες από μεθοδολογική άποψη πρωτοβουλίες από συλλογικότητες της πόλης μας στην κατεύθυνση της αειφορίας,  με τις οποίες μπορούν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/τριες και οι πολίτες.

Η δεύτερη συνάντηση – εργαστήριο θα γίνει την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, ώρες 17:30-21:00 με θέμα «Επανάχρηση και το δικαίωμα στην επισκευή. Οι καλές πρακτικές της Δανειστικής Εργαλειοθήκης (Library of Things) και των συναντήσεων επισκευής (Repair Café)».

Το γεγονός ότι πετάμε στα σκουπίδια αγαθά που θα μπορούσαν να επισκευαστούν προκαλεί τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εξαιτίας αυτής της πρακτικής σπαταλούνται κάθε χρόνο στην ΕΕ 30 εκατομμύρια τόνοι πόρων και παράγονται 261 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών ισοδύναμου CO2, καθώς και 35 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων. Συνολικά, οι καταναλωτές που αγοράζουν καινούρια προϊόντα αντί να επισκευάζουν τα παλιά τους χάνουν περίπου 12 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 77% των πολιτών της ΕΕ θα προτιμούσε να επισκευάζει τα προϊόντα του αντί να αγοράζει καινούρια.

Το ζήτημα της επισκευής και επανάχρησης θα προσεγγιστεί μέσα από τη γνωριμία μας με τις καλές πρακτικές της Δανειστικής Εργαλειοθήκης (Library of Thing) και των συναντήσεων/εργαστηρίων επισκευής και επανάχρησης (Repair Café) που βρίσκουν εφαρμογή σε πληθώρα πόλεων όλου του κόσμου.  

Η συνάντηση θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του εργαστηρίου της ΑΜΚΕ InCommOn – «Κύκλος», το οποίο διατηρεί Δανειστική Εργαλειοθήκη (Library of Things) και οργανώνει συναντήσεις Repair Café στη πόλη μας.  Ο «Κύκλος», προσπαθεί να δει στην πράξη πώς μια γειτονιά μπορεί να γίνει “κυκλική”, αξιοποιώντας στο μέγιστο όλους τους διαθέσιμους πόρους.

Περιγραφή:  Η συνάντηση μας έχει θέμα την επανάχρηση και το δικαίωμα στην επισκευή. Θα γνωρίσουμε τη δανειστική εργαλειοθήκη του «Κύκλου», τι περιλαμβάνει και πώς λειτουργεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ειδικών τεχνιτών που θα βρίσκονται μαζί μας, θα δώσουμε νέα ζωή σε ξύλο από παλέτες. Μέσα από απλές πρακτικές συμβουλές θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της δανειστικής εργαλειοθήκης και θα δημιουργήσουμε κατασκευές από ξύλο παλέτας, τις οποίες θα πάρουμε μαζί μας για να τις χρησιμοποιήσουμε. Παράλληλα θα μάθουμε χρήσιμες ιδέες επισκευής αντικειμένων στην καθημερινότητά μας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η συνάντηση μας θα ολοκληρωθεί με αναστοχασμό και μοίρασμα πάνω σε όσα βιώσαμε, τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το δικαίωμα στην επισκευή και πώς όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες διαστάσεις της καθημερινότητάς μας και στο σχολικό περιβάλλον.

Η συνάντηση θα υλοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο του Κύκλου, που βρίσκεται στην Άνω Πόλη, στην οδό Αγίας Σοφίας 105, στο ισόγειο.

Όσες/οι εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εργαστήριο παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα https://tinyurl.com/kpe-LibraryOfThingsRepairCafe μέχρι την Πέμπτη 30-11-2023.

Επισημαίνεται ότι:

α. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (περίπου 20 άτομα) β. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχών θα γίνει κλήρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων