Εκπαιδευτική πρόταση του ΚΠΕ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Written by gyfantis on . Posted in BLOG, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου υπέβαλε στο ΙΕΠ εκπαιδευτική πρόταση με τίτλο «Μαθαίνω για την κλιματική αλλαγή παίζοντας» για εφαρμογή από τις/τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, η οποία και εγκρίθηκε.

Η εκπαιδευτική μας πρόταση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα «Φροντίζω το περιβάλλον», Υποενότητα «Κλιματική αλλαγή – Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία».

Η πρόταση και το εκπαιδευτικό υλικό που τη συνοδεύει προσεγγίζει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κινητικών ή με κάρτες, που παίζονται από τα παιδιά στην τάξη ή την αυλή του σχολείου.

Αποτελεί βήμα για την εισαγωγή της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή στο σχολείο.

Επιδιώκει να βοηθήσει στην κατανόηση πτυχών της κλιματικής αλλαγής αλλά κυρίως να κινητοποιήσει μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια για μετριασμό του φαινομένου αλλά και για προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Αξιοποιεί τα παιχνίδια ως εκπαιδευτικό εργαλείο που αφενός συγκινεί και διευκολύνει την άμεση εμπλοκή των παιδιών στην μαθησιακή διαδικασία και αφετέρου επιτρέπει την καλλιέργεια (ή το ξεδίπλωμα) δεξιοτήτων ζωής, νου και μάθησης. Περιλαμβάνει συνολικά εφτά εργαστήρια. Τα έξι εργαστήρια έχουν τη μορφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα οποία επιχειρείται η σύνδεση των αιτίων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με την καθημερινή ζωή των παιδιών ή άλλων ανθρώπων. Το έβδομο εργαστήριο αποσκοπεί στο σχεδιασμό μιας δράσης ή μιας εκδήλωσης για την κινητοποίηση της σχολικής ή τοπικής κοινότητας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Μπορείτε να δείτε την εκπαιδευτική πρόταση και το συνοδευτικό υλικό στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23645

Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23646