ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ: ΟΛΟΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΑΣΤΕ

afisa-tiganelaiaΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου συνεργάζεται με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και υποστηρίζει εκπαιδευτικά το πρόγραμμα συλλογής τηγανελαίων και μετατροπής τους σε βιοκαύσιμο που ξεκίνησε ο Δήμος φέτος.

Τα τηγανέλαια αποτελούν έναν ρύπο που αν διατεθεί με ακατάλληλο τρόπο (ο συνήθης τρόπος, η απόρριψή τους δηλαδή στην αποχέτευση είναι ακατάλληλος) προκαλεί σοβαρές  περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αν όμως ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί σχεδόν ισόποση ποσότητα βιοκαυσίμου. Το βιοκαύσιμο αυτό με τη σειρά του μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό καύσιμο όπως π.χ. το πετρέλαιο σε χρήσεις όπως για παράδειγμα η θέρμανση.

Σκοπεύουμε λοιπόν να οργανώσουμε ένα Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Τηγανέλαιο: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» και καλούμε τις σχολικές μονάδες του Δήμου να συμμετέχουν σ’ αυτό.  Σκοπός του Δικτύου είναι:

– η προώθηση του προγράμματος συλλογής τηγανελαίων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, στο πλαίσιο της δράσης του ΚΠΕ για ευαισθητοποίηση των κατοίκων προς την κατεύθυνση της μείωσης των απορριμμάτων και της απόθεσής τους με τρόπους όσο το δυνατόν λιγότερο επιζήμιων για το περιβάλλον

–  η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν σχετικές δράσεις,

– η συνεργασία των σχολείων μέσω της ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών και

– η παρουσίαση των εργασιών και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν, σε μια κοινή εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η συμμετοχή των σχολείων στο Δίκτυο περιλαμβάνει την ανάληψη από μέρους των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας δραστηριοτήτων ενημέρωσης – εκπαίδευσης των μαθητών. Οι δραστηριοποίηση κάθε σχολείου μπορεί να διαβαθμιστεί:

α) από την απλή ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη δράση συλλογής τηγανελαίων και το νόημα της συμμετοχής τους σε αυτήν,

β) στην υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

γ) μέχρι και την υλοποίηση σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Δικτύου το ΚΠΕ θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με:

  • Δημιουργία χώρου στην ιστοσελίδα του με χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα (επιπτώσεις απόρριψης τηγανελαίων στο περιβάλλον, μετατροπή τηγανελαίων σε βιοκαύσιμα, άλλες χρήσεις τηγανελαίων, κατηγορίες βιοκαυσίμων κ.ά.)
  • Υποδοχή στο ΚΠΕ σχολικών ομάδων που συμμετέχουν στο Τοπικό Δίκτυο και ενημέρωση για την ανακύκλωση τηγανελαίου με τη συμμετοχή τους σε 2ωρο πρόγραμμα.
  • Κατασκευή στο ΚΠΕ μικρογραφίας διάταξης μετατροπής τηγανελαίου σε βιοκαύσιμο (με τη συμβολή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) με επεξηγήσεις για τα διάφορα στάδια.
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (συστημική προσέγγιση) σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας των Δ/νσεων Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αυτών θα προταθούν από το ΚΠΕ εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα που σχετίζονται θεματικά με την διαχείριση απορριμμάτων, την ενέργεια και τα βιοκαύσιμα και την διατροφή.

Οι παραπάνω πτυχές του προγράμματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο και Ερευνητικών Εργασιών μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης λυκείων του Δήμου μας στο πλαίσιο του σχετικού μαθήματος.

  • Δυνατότητα ημερήσιας επίσκεψης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για να δουν από κοντά οι μαθητές πως γίνεται η μετατροπή των τηγανελαίων σε βιοκαύσιμο.
  • Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με το Δήμο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, η συμβολή των σχολείων και των κατοίκων στο πρόγραμμα και εργασίες μαθητικών ομάδων και θα βραβευτούν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν.

Παράλληλα, προγραμματίζεται από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου η διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στις 7 Νοεμβρίου 2012 σε συνεργασία με το ΚΠΕ και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την προβολή του προγράμματος και την ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών.

Καλούμε τους/τις διευθυντές/τριες των σχολείων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου να ενημερώσουν το σύλλογο διδασκόντων και τη σχολική κοινότητα και να δηλώσουν τη συμμετοχή του σχολείου τους στο Τοπικό Δίκτυο συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση η οποία θα σταλεί στο e-mail kpe@kpe-thess.gr ή στο fax 2310757130 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια θα προσκληθούν από το ΚΠΕ για να ενημερωθούν εκτενώς, να ανταλλάξουν απόψεις και να σχεδιάσουν τις δράσεις τους.

Σημειώνουμε, ότι η αίτηση αυτή δεν υποκαθιστά την υποβολή σχεδίου υλοποίησης προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που όπως προβλέπεται από την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου πρέπει να κατατεθεί στην τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο τοπικό δίκτυο, μπορούν να επιλέξουν να το υποβάλλουν στην τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης και ως σχέδιο προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Ευελπιστούμε σε μια δημιουργική και ευχάριστη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Χρυσούλα Αθανασίου

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: » ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ ΟΛΟΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, ΟΛΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΑΣΤΕ»

Προλεγόμενα

 Τα τηγανέλαια αποτελούν έναν ρύπο που αν διατεθεί με ακατάλληλο τρόπο (ο συνήθης τρόπος, η απόρριψή τους δηλαδή στην αποχέτευση είναι ακατάλληλος) προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αν όμως συλλεχθεί και ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί σχεδόν ίση ποσότητα βιοκαυσίμου. Το βιοκαύσιμο αυτό με τη σειρά του μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό καύσιμο όπως π.χ. το πετρέλαιο σε χρήσεις όπως για παράδειγμα η θέρμανση ή η κίνηση.

 Το 2012, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συλλογής τηγανελαίων από τα νοικοκυριά και μετατροπής τους σε βιοκαύσιμο και ζήτησε την συνδρομή του ΚΠΕ όσον αφορά την εκπαιδευτική και παιδαγωγική υποστήριξη του εγχειρήματος στα σχολεία αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση που αναλαμβάνει ο Δήμος:

 Α. κινείται προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, την αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής

Β. είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής δράση μεταξύ των δημοτικών αρχών σε εθνικό επίπεδο (πολλοί Δήμοι της χώρας λειτουργούν ήδη παρόμοια προγράμματα),

 το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και υποστηρίζει εκπαιδευτικά το πρόγραμμα, με τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που το ονομάσαμε : «Τηγανέλαιο: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε».

 Το πρόγραμμα από την πλευρά του ΚΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο:

–   της υποστήριξης των σχολικών μονάδων για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και μέσω αυτών των γονέων και του συγγενικού τους περιβάλλοντος

–   της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της μείωσης των απορριμμάτων

–   των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του «Ενέργεια: από τη φύση στην κοινωνία» και «Απορρίμματα»

–   του εθνικού θεματικού δικτύου του «Βιώσιμη πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

 Συνεργαζόμενοι φορείς:

 ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Αντιδημαρχία Παιδείας

Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Σχολικές μονάδες που συμμετέχουν κατά τη σχολική χρονιά 2012-1013:

Συμμετέχουν 12 Σχολικές μονάδες με 24 τμήματα, 25 εκπαιδευτικοί και 459 μαθητές

Λεπτομερής κατάλογος επισυνάπτεται στο τέλος του εγγράφου.

Σε περίπτωση επιθυμίας συμμετοχής στο δίκτυο σχολικών μονάδων από άλλους δήμους ο κατάλογος των συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να εμπλουτιστεί.

 Συντονιστική επιτροπή του δικτύου

 Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Πρόεδρος: Χρυσούλα Αθανασίου (Υπεύθυνη ΚΠΕ)

Μέλος: Γεώργιος Υφαντής (Μέλος ΚΠΕ)

Μέλος: Βούλα Τσολακίδου (Μέλος ΚΠΕ)

Μέλος: Δέσποινα Μιχελάκη (Υπ. ΠΕ Δ/νσης ΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης)

Μέλος: Βασιλική Δαγκλή (Υπ. ΠΕ Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης)

 Χρονική διάρκεια δικτύου

 Σχολικά έτη 2012 – 2013, 2013-2014

 Περιγραφή

 Σκοπός του τοπικού δικτύου είναι:

 –  η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν με τους μαθητές τους σχετικές δράσεις (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δραστηριότητες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, ερευνητική εργασία για το Λύκειο κ.ά)

–  η δημιουργία χώρου στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ με χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα (επιπτώσεις απόρριψης τηγανελαίων στο περιβάλλον, μετατροπή τηγανελαίων σε βιοκαύσιμα, άλλες χρήσεις τηγανελαίων, κατηγορίες βιοκαυσίμων κ.ά.)

–  η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (συστημική προσέγγιση) σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας των Δ/νσεων Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης

– η πρόταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με το θέμα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα που σχετίζονται θεματικά με την διαχείριση απορριμμάτων, την ενέργεια και τα βιοκαύσιμα και την διατροφή

– η υποδοχή στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, σχολικών ομάδων που συμμετέχουν και ενημέρωσή τους για την ανακύκλωση τηγανελαίου με τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

– η συνεργασία των σχολικών ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο, μέσω της ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών  

– η προβολή του προγράμματος με τα εξής:

  • διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση των εργασιών και δράσεων των σχολείων – μαθητών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών με τίτλο: «Οι μαθητές διδάσκουν»
  • παραγωγή ενημερωτικής αφίσας
  • διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με τη συμμετοχή των μαθητών και των σχολικών μονάδων
  • έκδοση εκπαιδευτικού υλικού για χρήση από σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο 

–        η προώθηση του προγράμματος συλλογής τηγανελαίων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, στο πλαίσιο της δράσης του ΚΠΕ για ευαισθητοποίηση των κατοίκων προς την κατεύθυνση της μείωσης των απορριμμάτων, της απόθεσής τους με τρόπους όσο το δυνατόν λιγότερο επιζήμιων για το περιβάλλον, της χρήσης των απορριμμάτων σε κύκλους ζωής νέων προϊόντων

Κατάλογος των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο τοπικό δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013.

Σχολείο

Δ/ντής

Συντονιστής

Εκπαιδευτικοί

Τάξη

Μαθ.

3ο Νηπ. Ευόσμου

Κέζου Μαρία

Κέζου Μαρία

Ζέλκα Χριστίνα, Τσιουτσιουλίτου Αναστασία

 1+1

42

6ο Νηπ. Ευόσμου

Φαμπρίκη Σουλτάνα

Θεοδώρου Σοφία

Καλαϊτζίδου Ελένη

 1+1

44

3ο Δ.Σ.Ελ. Κορδελιού

Θεοφάνης Ηρακλής

Ακριτίδης Παύλος

Πιπερίδου Γεσθημανή

Β

27

Μουζακίτης Κωνσταντίνος

Γ

23

Καρυδοπούλου Σοφία 

Ε1

21

Καρατζιάνη Ελένη

Ε2

18

3ο Πειρ. Δ.Σ. Ευόσμου

Ταξίδης Χρήστος

Ζιώγα Χρυσούλα

Κυριατζάκου Κωνσταντία, Λασκαρίδου Χρυσάνθη, Γιαζάση Ελισσάβετ

Στ’-Στ’

46

Βογιατζή Κορίνα

Γ

 

Χατζή Παρασκευή

Β

 

16ο Δ.Σ. Ευόσμου

Ζυγούρης Αλέξανδρος

 

Γκόλφος Δημήτρης, Συργούδης Κων/νος, Μπόζας Αθανάσιος, Ιωάννου Δημήτριος

 1+1+1

73

24ο Δ.Σ. Ευόσμου

Βάββας Βασίλειος

 

Παπαδοπούλου Σοφία

Στ’

25

25ο Δ.Σ.. Ευόσμου

Μουρτζίνου Ελένη

 

 

 

 

2ο Γυμν. Ελ.-Κορδελιού

Ερκοτίδης Γεώργιος

Καραγκιοζίδης Ιωάννης

 Χατσίδου Ευαγγελία

Α’

21

Διαπολ. Γυμν. Ευόσμου

Τοκμακίδης Αναστάσιος

Θεοχαρόπουλος Αντώνιος

Βουρδά Ελένη, Βαρσάμη Ελένη

Β

21

1ο ΓΕΛ Ελ.-Κορδελιού

Σαρανταυγά Κων/να

Μιχαηλίδης Γιώργος

Θ. Καπίας, Ι. Αποστολίδης, Π. Σιώρου

Α’

20+25=45

Διαπολ. ΓΕΛ Ευόσμου

Παπαδάκης Κων/νος

Καμπούρης Χρήστος, Καρβουνιάρης Αριστείδης

Σκαρλάτου Μυροσλάβα

Α-Β

25+28=53

ΕΠΑΣ Ευόσμου

Δαδάκης Θ.

 

Μπαλτά Περιστέρα

 

 

Σχολικές μονάδες: 12

 

 

Εκπαιδευτικοί: 25

Τμήματα:24

Σύνολο μαθητών: 459

 

Αίτηση συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο
 
Πρόσκληση σε πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο Τοπικό Δίκτυο 21/11/2012
 
Παρουσίαση Τοπικού Δικτύου
 
Κοινές δραστηριότητες για τα σχολεία του Τοπικού Δικτύου
 
Πρόταση για πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τοπικού Δικτύου

 

 

Χάρτης Τοπικού Δικτύου

Σχολεία που συμμετέχουν (κόκκινο) και Δημοτικά Σημεία Συλλογής (μπλε)