Εκπαιδευτικό υλικό

Στη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (και των ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και ΚΠΕ Βερτίσκου πριν τη συνένωσή τους) έχει παραχθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα που υλοποιούνται ή υλοποιούνταν παλιότερα στο ΚΠΕ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έντυπου υλικού μετατράπηκε σε ψηφιακό, σε μορφή pdf, και είναι διαθέσιμο για χρήση. Παράλληλα διατίθεται και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε πρόσφατα ως e-book (pdf) και ως ιστότοποι.

Ιστότοποι

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή

Το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Περιέχει κινητικά και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιδαγωγικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές, πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή (ορισμούς, αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση) και πολλούς ενεργούς υπερσυνδέσμους για επιπλέον διερεύνηση και εμβάθυνση.

 

Serious games for climate change

Το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά από τη συνεργασία του ΚΠΕ με φοιτήτριες/τές του WPI, αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Περιέχει κινητικά και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια (serious games) και σύντομες πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή (ορισμούς, αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση).

 

Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία

Το εκπαιδευτικό υλικό του ομώνυμου Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Εκπαιδευτικό υλικό για την αστική αειφορία και τον ενεργό πολίτη, υποστηρικτικό για τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο.

 

Ψηφιακά βιβλία

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την Κλιματική Αλλαγή που περιέχει κινητικά και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια (serious games), παιδαγωγικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές, πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή (ορισμούς, αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση) και πολλούς ενεργούς υπερσυνδέσμους για επιπλέον διερεύνηση και εμβάθυνση.
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ". Περιλαμβάνει τα φύλλα δραστηριοτήτων για το περιβαλλοντικό μονοπάτι του προγράμματος.
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο" με φύλλα δραστηριοτήτων για το σχετικό περιβαλλοντικό μονοπάτι. Περιλαμβάνονται τα φύλλα εργασίας μεταφρασμένα στα αραβικά, γαλλικά, τουρκικά, σοράνι και φαρσί για την υλοποίηση του προγράμματος και με παιδιά-πρόσφυγες.
Βιώσιμη πολη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία
Βιώσιμη πολη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία
Εκπαιδευτικό υλικό για την αστική αειφορία και τον ενεργό πολίτη.
Υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που συμμετέχουν στο ομώνυμο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση του παραμυθιού
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Παραμύθι
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Παραμύθι
Ένα παραμύθι για την αειφορική χρήση του νερού που μέσα από τη δραματοποίηση μιας ιστορίας εμπλουτισμένης με ερωτήσεις και δραστηριότητες δίνει αφορμές για προβληματισμό και δράση.
Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια
Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια
Προτάσεις για μια εκπαιδευτική προσέγγιση της διαχείρισης και ανακύκλωσης τηγανελαίων
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου
Εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στην τοπική κοινωνία
Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη
Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματός μας Θεσσαλονίκη – Βιώσιμη πόλη. Προσφέρεται για προγράμματα σχετικά με τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη ματιά της βιωσιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς παράδειγμα για ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων και για άλλες πόλεις.
Δυτική Θεσσαλονίκη
Δυτική Θεσσαλονίκη
Υλικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη που μπορεί να αξιοποιηθεί σε πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθησης" για την αειφορία
Ενέργεια και Βιωσιμότητα
Ενέργεια και Βιωσιμότητα
Πρακτικά επιμορφωτικού σεμιναρίου. Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοεμβρίου 2009
Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον
Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον
Μια προσέγγιση στα ζητήματα που σχετίζονται με το νερό ως φυσικό πόρο και ως κοινωνικό αγαθό στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Μέσα στην ανακύκλωση
Μέσα στην ανακύκλωση
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριση απορρίμμάτων και την ανακύκλωση
Το δάσος
Το δάσος
Φύλλα εργασίας για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο δάσος
Αναζητώντας το χαμένο χώρο
Αναζητώντας το χαμένο χώρο
Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός
Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Θερμαλισμός Οικολογία Πολιτισμός Εκπαίδευση για την Αειφορία
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας
Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι, Τετράδιο Εργασίας
Ενέργεια: από τη φύση... στην κοινωνία
Ενέργεια: από τη φύση... στην κοινωνία
Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την παραγωγή, την κατανάλωση, την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβάλλον και διαφήμιση
Περιβάλλον και διαφήμιση
Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μια ερμηνεία του κόσμου μέσα από τη ματιά της διαφήμισης
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φυλλα Εργασίας
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φυλλα Εργασίας
Φύλλα δραστηριοτήτων για το περιβαλλοντικό μονοπάτι που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ".
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φύλλα στάσεων
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φύλλα στάσεων
Φύλλα με πληροφορίες για τις στάσεις του περιβαλλοντικού μονοπατιού που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ".