ΔΙΚΤΥΑ

 

– Γιατί Δίκτυο; 
– Διότι ένα δίκτυο προσφέρει:

 • Ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου με την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ μαθητών/τριων – εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές και χώρες.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία
 • Καθορισμό κοινών στόχων και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την εκπλήρωση των στόχων και οραμάτων των νέων
 • Α λ λ η λ ο γ ν ω ρ ι μ ί α – α λ λ η λ ο κ α τ α ν ό η σ η – αλληλοσεβασμό και αποδοχή του διαφορετικού, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μαθητών/ τριων και εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές και χώρες
 • Συνειδητοποίηση της παγκοσμιότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • Αίσθημα συμμετοχής σε μια κοινή προσπάθεια
 • Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία
 • Ανάπτυξη κοινής δράσης για την πραγματοποίηση των στόχων.

– Γιατί συντονιστής Δικτύου το ΚΠΕ; 
– Διότι το ΚΠΕ πλεονεκτεί καθώς:

 • Έχει την υποδομή
 • Έχει διάρκεια ύπαρξης
 • Αναπτύσσει συνεργασίες
 • Μπορεί να το στηρίξει παιδαγωγικά και οικονομικά

Tο ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορδελιού συντονίζει ή έχει συντονίσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα εξής Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.: