Εκπαιδευτικό υλικό

Στη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (και των ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και ΚΠΕ Βερτίσκου πριν τη συνένωσή τους) έχει παραχθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα που υλοποιούνται ή υλοποιούνταν παλιότερα στο ΚΠΕ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έντυπου υλικού μετατράπηκε σε ψηφιακό, σε μορφή pdf, και είναι διαθέσιμο για χρήση. Παράλληλα διατίθεται και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε πρόσφατα ως e-book (pdf) και ως ιστότοποι.

Ιστότοποι

Τα υπέροχα δέντρα

Το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική προσέγγιση για τη λειτουργία των δέντρων και τα οφέλη των δέντρων στην πόλη. Περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, τετράδια εργασίας μαθητών/μαθητριών και τεύχη με οδηγίες και προτάσεις για εκπαιδευτικούς.

 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή

Το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Περιέχει κινητικά και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιδαγωγικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές, πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή (ορισμούς, αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση) και πολλούς ενεργούς υπερσυνδέσμους για επιπλέον διερεύνηση και εμβάθυνση.

 

Serious games for climate change

Το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά από τη συνεργασία του ΚΠΕ με φοιτήτριες/τές του WPI, αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Περιέχει κινητικά και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια (serious games) και σύντομες πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή (ορισμούς, αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση).

 

Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία

Το εκπαιδευτικό υλικό του ομώνυμου Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου αναρτημένο σε ειδικό ιστότοπο για εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση. Εκπαιδευτικό υλικό για την αστική αειφορία και τον ενεργό πολίτη, υποστηρικτικό για τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο.

 

Quiz

Τι γνωρίζεις για την κλιματική αλλαγή;
Τι γνωρίζεις για την κλιματική αλλαγή;
20 ερωτήσεις και 20 απαντήσεις για τη κλιματική αλλαγή.
Δοκίμασε τις γνώσεις σου και μάθε καθώς προχωράς.
Με απαντήσεις σε απλή, κατανοητή γλώσσα και παραπομπές σε αξιόπιστες πηγές και διδακτικό υλικό.
491 Downloads

Ψηφιακά βιβλία

Τα υπέροχα δέντρα
Τα υπέροχα δέντρα
Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για τα οφέλη των δέντρων στην πόλη. Περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, τετράδια εργασίας μαθητών/μαθητριών και τεύχη με οδηγίες και προτάσεις για εκπαιδευτικούς.
4198 Downloads
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την Κλιματική Αλλαγή που περιέχει κινητικά και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια (serious games), παιδαγωγικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές, πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή (ορισμούς, αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση) και πολλούς ενεργούς υπερσυνδέσμους για επιπλέον διερεύνηση και εμβάθυνση.
12951 Downloads
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ". Περιλαμβάνει τα φύλλα δραστηριοτήτων για το περιβαλλοντικό μονοπάτι του προγράμματος.
1017 Downloads
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο" με φύλλα δραστηριοτήτων για το σχετικό περιβαλλοντικό μονοπάτι. Περιλαμβάνονται τα φύλλα εργασίας μεταφρασμένα στα αραβικά, γαλλικά, τουρκικά, σοράνι και φαρσί για την υλοποίηση του προγράμματος και με παιδιά-πρόσφυγες.
584 Downloads
Βιώσιμη πολη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία
Βιώσιμη πολη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία
Εκπαιδευτικό υλικό για την αστική αειφορία και τον ενεργό πολίτη.
Υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που συμμετέχουν στο ομώνυμο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
3699 Downloads
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση του παραμυθιού
24619 Downloads
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Παραμύθι
Λειψυδρία στη νεροχώρα! - Παραμύθι
Ένα παραμύθι για την αειφορική χρήση του νερού που μέσα από τη δραματοποίηση μιας ιστορίας εμπλουτισμένης με ερωτήσεις και δραστηριότητες δίνει αφορμές για προβληματισμό και δράση.
28396 Downloads
Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια
Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια
Προτάσεις για μια εκπαιδευτική προσέγγιση της διαχείρισης και ανακύκλωσης τηγανελαίων
53706 Downloads
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου
Εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στην τοπική κοινωνία
7322 Downloads
Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη
Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματός μας Θεσσαλονίκη – Βιώσιμη πόλη. Προσφέρεται για προγράμματα σχετικά με τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη ματιά της βιωσιμότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς παράδειγμα για ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων και για άλλες πόλεις.
3364 Downloads
Το δάσος του Βερτίσκου
Το δάσος του Βερτίσκου
Εκπαιδευτικό υλικό για το για το ομώνυμο πρόγραμμα με επιπλέον πληροφορίες για την περιοχή του Βερτίσκου, το δάσος ως οικοσύστημα αλλά και τη σχέση ανθρώπου και δάσους.
3044 Downloads
Δυτική Θεσσαλονίκη
Δυτική Θεσσαλονίκη
Υλικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη που μπορεί να αξιοποιηθεί σε πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθησης" για την αειφορία
1107 Downloads
Ενέργεια και Βιωσιμότητα
Ενέργεια και Βιωσιμότητα
Πρακτικά επιμορφωτικού σεμιναρίου. Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοεμβρίου 2009
3091 Downloads
Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον
Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον
Μια προσέγγιση στα ζητήματα που σχετίζονται με το νερό ως φυσικό πόρο και ως κοινωνικό αγαθό στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
3079 Downloads
Μέσα στην ανακύκλωση
Μέσα στην ανακύκλωση
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριση απορρίμμάτων και την ανακύκλωση
1594 Downloads
Το δάσος
Το δάσος
Φύλλα εργασίας για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο δάσος
1491 Downloads
Αναζητώντας το χαμένο χώρο
Αναζητώντας το χαμένο χώρο
Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη
3554 Downloads
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός
Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Θερμαλισμός Οικολογία Πολιτισμός Εκπαίδευση για την Αειφορία
2126 Downloads
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας
Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας
Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι, Τετράδιο Εργασίας
4645 Downloads
Ενέργεια: από τη φύση... στην κοινωνία
Ενέργεια: από τη φύση... στην κοινωνία
Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την παραγωγή, την κατανάλωση, την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
3002 Downloads
Περιβάλλον και διαφήμιση
Περιβάλλον και διαφήμιση
Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μια ερμηνεία του κόσμου μέσα από τη ματιά της διαφήμισης
8831 Downloads
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φυλλα Εργασίας
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φυλλα Εργασίας
Φύλλα δραστηριοτήτων για το περιβαλλοντικό μονοπάτι που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ".
706 Downloads
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φύλλα στάσεων
Περιβαλλοντικό μονοπάτι Ντεπώ - Φύλλα στάσεων
Φύλλα με πληροφορίες για τις στάσεις του περιβαλλοντικού μονοπατιού που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ".
1442 Downloads