ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο ισόγειο του ΚΠΕ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πλήθος τίτλων βιβλίων, περιοδικών και εργασιών περιβαλλοντικών ομάδων. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται και να δανείζονται βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Το σύνολο των τίτλων της βιβλιοθήκης έχει καταλογραφηθεί ηλεκτρονικά. Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι τίτλοι που έχουν καταλογογραφηθεί από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες.

Αστικό Περιβάλλον

Μεταφορές

Βιομηχανία

Νερό

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Οικολογία

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Οικονομικές Επιστήμες

Ενέργεια

Οργανώσεις – Φορείς

Εκπαιδευτικό υλικό Π.Ε.  Παιδαγωγική – Διδακτική – Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Θερμαλισμός

Παιδικά

Θεσσαλονίκη

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Θετικές Επιστήμες

Πολιτική – Θεσμοί

Ιστορία – Πολιτισμός – Θρησκεία

Ρύπανση

Κοινωνιολογία – Φιλοσοφία – Ψυχολογία

Υγρότοποι – Θάλασσα

Λεξικά

Χερσαία Οικοσυστήματα

Λογοτεχνία

Χλωρίδα – Πανίδα

 

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΚΠΕ
Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΚΠΕ
Κατάλογος των τίτλων της βιβλιοθήκης του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου