ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο ισόγειο του ΚΠΕ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πλήθος τίτλων βιβλίων, περιοδικών και εργασιών περιβαλλοντικών ομάδων. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται και να δανείζονται βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Το σύνολο των τίτλων της βιβλιοθήκης έχει καταλογραφηθεί ηλεκτρονικά. Οι τίτλοι έχουν καταλογογραφηθεί στις θεματικές κατηγορίες του παρακάτω πίνακα.

Ο κατάλογος βιβλίων βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Ακόμα πιο εύκολα μπορείτε να δείτε ή να αναζητήσετε τα βιβλία μας στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήσαμε https://sites.google.com/view/vivliothikikpekordeliou

 

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΚΠΕ
Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΚΠΕ
Κατάλογος των τίτλων της βιβλιοθήκης του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Θεματικές κατηγορίες βιβλιοθήκης
Αστικό Περιβάλλον Μεταφορές
Βιομηχανία Νερό
Διαχείριση Περιβάλλοντος Οικολογία
Δίκαιο Περιβάλλοντος Οικονομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικό υλικό Π.Ε. Οργανώσεις – Φορείς
Ενέργεια Παιδαγωγική – Διδακτική – Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Έρευνα Αγωγή Υγείας
Θερμαλισμός Παιδικά
Θεσσαλονίκη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Θετικές Επιστήμες Πολιτική – Θεσμοί
Ιστορία – Πολιτισμός – Θρησκεία Ρύπανση
Κοινωνιολογία – Φιλοσοφία – Ψυχολογία Υγρότοποι – Θάλασσα
Λεξικά Χερσαία Οικοσυστήματα
Λογοτεχνία Χλωρίδα – Πανίδα