ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε.

Με τα Προγράμματα αυτά έχουμε ως στόχο μια εναλλακτική παιδαγωγική προσέγγιση του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργική εργασία, την δουλειά σε ομάδες, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες και την εκτίμηση της βιωματικής εμπειρίας. Πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση και η συνειδητοποίηση των μαθητών – πολιτών απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη και επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από τέτοιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Π.Ε.
Τίτλος προγράμματος Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΣ
Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη μου  

Τα απορρίμματα στη ζωή μας

Καταναλωτισμός και περιβάλλον: Τα κινητά στη ζωή μας  

Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη     
Το δάσος του Βερτίσκου    
Ενέργεια: απο τη φύση στην κοινωνία  
Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη    
Λειψυδρία στη Νεροχώρα!        
Ιαματικές πηγές – Λουτρότοποι – Ιαματικός τουρισμός και περιβάλλον  
Περιβάλλον και διαφήμιση    
Θέμα ελεύθερης επιλογής

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Προγράμματα

 • Όλα τα προγράμματα είναι διάρκειας 6 διδακτικών ωρών (08.30-14.00)
 • Ο αριθμός των μαθητών/τριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 και συνοδεύονται από δύο εκπαιδευτικούς
 • Κάθε σχολική χρονιά το Κ.Π.Ε. δέχεται πάνω από 70 μαθητικά τμήματα – ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – τα 5 Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
 • Οι νομοί εμβέλειας του Κ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2015-16 είναι: Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου
 • Από το Νομό Θεσσαλονίκης και τους υπόλοιπους νομούς εμβέλειας δέχεται περίπου 60 σχολικές ομάδες
 • Από τους νομούς εκτός εμβέλειας δέχεται περίπου 10 σχολικές ομάδες 
 • Υπάρχει η δυνατότητα το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού να δεχθεί κάποια σχολεία και το απόγευμα.
 • Στο Κ.Π.Ε., από την περίοδο 2006-2007, εφαρμόστηκε πειραματικά και στη συνέχεια καθιερώθηκε η ελεύθερη επιλογή θέματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πρόσφερόμενα προγράμματά μας, προκειμένου η παιδαγωγική ομάδα να ερευνήσει, να καταγράψει και να αξιολογήσει τις απαιτήσεις, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριων έτσι ώστε το Κ.Π.Ε. να εντάξει στον προγραμματισμό του ανάλογες δράσεις.

Ποιοι και πώς μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποιο Πρόγραμμα του Κ.Π.Ε.;

Σχολικές ομάδες (Πρώιμης Σχολικής Ηλικίας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προέρχονται από τους νομούς εμβέλειας του Κ.Π.Ε. ή από την υπόλοιπη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης ένας τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύει τους μαθητές να έχει επιμόρφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση πιστοποιείται από τον/την Υπεύθυνο/η Π.Ε. ή Σχ.Δρ. ή από βεβαιώσεις σεμιναρίων.

Ποια είναι η διαδικασία:

 • Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο/η Υπεύθυνος/η Π.Ε. ή Σχ.Δρ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει ενημερωτικό έντυπο και έντυπο αίτησης συμμετοχής σε κάθε σχολική μονάδα. Για το σχολικό έτος 2015-16 τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου μπορείτε να δείτε εδώ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επιστρέψουν συμπληρωμένη την αίτησή τους στους/τις Υπεύθυνους/ες Π.Ε. ή Σχ.Δρ. μέχρι την ημερόμηνια που ορίζεται στο σχετικό έγγραφο.
 • Η τελική επιλογή των σχολικών ομάδων που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε., γίνεται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ7/173024/13-11-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ., προηγούνται σχολικές ομάδες που υλοποιούν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. καθώς και τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν σε Δίκτυα στα οποία μετέχει το Κ.Π.Ε. είτε ως συντονιστικό είτε ως συνεργαζόμενο.
 • Η επιλογή και η ημέρα επίσκεψης γνωστοποιούνται στα σχολεία τηλεφωνικά. Επίσης προηγείται συνεννόηση για την καλύτερη προετοιμασία και διεξαγωγή του Προγράμματος.
 • Οι σχολικές μονάδες που πρόκειται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα στο ΚΠΕ παρακαλούνται να έχουν μαζί τους κατάλογο των μαθητών και των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν καθώς και την έγκριση μετακίνησης που έχουν για την επίσκεψη στο ΚΠΕ.