ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διακόπτουμε… τις διαφημίσεις για το πρόγραμμά μας «Ένα ταξίδι στον κόσμο μας μέσα από τη ματιά της διαφήμισης»

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζει κυρίαρχα τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα επηρεάζοντας πολύπλευρα τη ζωή μας. Υπερπηδά τα εθνικά σύνορα, προωθώντας τις περισσότερες φορές μια κάθε άλλο παρά βιώσιμη ανάπτυξη, προτάσσοντας την κυριαρχία της αγοράς πάνω σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής μας. Η οικολογική κρίση σε όλον τον πλανήτη πρώτα και έπειτα η μεγάλη οικονομική αναταραχή που ταλανίζει σήμερα το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα έθεσαν σε αμφισβήτηση την παραπάνω αρχή, καθιστώντας αναγκαία τη συζήτηση για το φαινόμενο της οικονομίας της αγοράς και των επιδράσεών της στο οικοσύστημα της Γης. Οι μαθητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι με μέσο ένα καταλυτικό εργαλείο προώθησης του μοντέλου παραγωγής – κατανάλωσης, τη διαφήμιση.

Γιατί η διαφήμιση παράλληλα με τον κύριο ρόλο της στην προώθηση αγαθών, προσφέρει στους ανθρώπους με γοητευτικό και ελκυστικό τρόπο απλές ιστορίες και εξηγήσεις που μεταφέρουν αξίες και ιδανικά και διαμέσου των οποίων οι άνθρωποι οργανώνουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους και κατανοούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Επομένως η διαφήμιση, στοχεύοντας να επηρεάσει το κοινό προς την κατεύθυνση της αγοράς ενός προϊόντος ή την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς ή στάσης ερμηνεύει την πραγματικότητα και προωθεί αντιλήψεις και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να απολαύσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Αυτήν την «ερμηνεία» προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κριτικά, προβάλλοντας την ανάγκη για αλλαγές στην οικονομία και κοινωνία και τη σημασία της σχετικής δράσης τώρα πριν είναι αργά.

Το ταξίδι μας ξεκινά με την περιγραφή του φαινομένου της διαφήμισης, εντάσσοντάς το στις εμπειρίες και τα καθημερινά βιώματα των παιδιών και αναλύοντας διαφημιστικά μηνύματα. Εστιάζουμε σε όσα δε φαίνονται, όσα κρύβονται πίσω από τη λαμπερή επιφάνειά τους. Στα προβαλλόμενα στερεότυπα και αξίες, στις αντιλήψεις και στάσεις. Στις συνθήκες παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων. Στη φτώχεια και στην εκμετάλλευση του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου. Στη βιωσιμότητα ενός κόσμου που προβάλλει την κατανάλωση ως πρότυπο τρόπο ζωής. Τελειώνοντας σχεδιάζουμε τον κόσμο που οραματιζόμαστε, προωθώντας τις προσδοκίες μας με τα δικά μας διαφημιστικά μηνύματα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ, στο Ελευθέριο Κορδελιό.

Τα προγράμματα «Περιβάλλον και διαφήμιση» και «Καταναλωτισμός και περιβάλλον: Τα κινητά στη ζωή μας» έχουν προσαρμοστεί σε ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Καταναλωτισμός και περιβάλλον».

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Icon of Περιβάλλον και διαφήμιση Περιβάλλον και διαφήμιση (6.0 MiB)