ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Τι είναι δάσος; Από τι αποτελείται το δασικό οικοσύστημα; Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με αυτό; Πώς παρεμβαίνει; Πώς το επηρεάζει; Πώς επηρεάζεται από το δάσος; Ποιες δραστηριότητές του συνδέονται με το δάσος; Τι θα συναντήσουμε σε μια επίσκεψη στο δάσος; Τι νοιώθουμε σε μια επίσκεψη στο δάσος; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το δάσος; Ποιοι άλλοι μπορούν να κάνουν κάτι;

Στο προγραμμα αυτό μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και μια συναρπαστική περιήγηση και εξερεύνηση επιδιώκουμε να γνωρίσουμε το δάσος και να αναδείξουμε την αμφίδρομη και πολύπλευρη σχέση του ανθώπου με αυτό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Βερτίσκο σε υψόμετρο 800 μέτρων, στις εκεί εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στο γειτονικό προστατευτικό δάσος βελανιδιάς.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

  8:30 – 10.00 Υποδοχή, γνωριμία ομάδας, προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις για το δάσος
10.00 – 10.15 Διάλειμμα
10.15 – 11.45 Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο δάσος: Παρατήρηση και καταγραφή των στοιχείων του δάσους και της ανθρώπινης παρουσίας/παρέμβασης σε αυτό
11.45 – 12.00 Διάλειμμα
12.00 – 13.00 Παρουσίαση των παρατηρήσεων απο το περιβαλλοντικό μονοπάτι – Θεσμοί που σχετίζονται με το δάσος – Κριτική συζήτηση
13.00 – 13.45 Σχεδιασμός μιας δράσης για το δάσος – Παρουσίαση
13.45 – 14.00 Αναστοχασμός – Αξιολόγηση

Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με νερό και κολατσιό και να έχουν κατάλληλα ρουχα και παπούτσια για περπάτημα.

Το πρόγραμμα «Το δάσος του Βερτίσκου» δε θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2022-23.

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Το δάσος του Βερτίσκου
Το δάσος του Βερτίσκου
Εκπαιδευτικό υλικό για το για το ομώνυμο πρόγραμμα με επιπλέον πληροφορίες για την περιοχή του Βερτίσκου, το δάσος ως οικοσύστημα αλλά και τη σχέση ανθρώπου και δάσους.

Το δάσος
Το δάσος
Φύλλα εργασίας για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο δάσος