ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου έχει εκδόσει στα χρόνια της λειτουργίας του εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα προγράμματά του και τα θεματικά Δίκτυα που υποστηρίζει, καθώς επίσης και υλικό προβολής. Όλο το εκδοτικό του έργο, αλλά και έρευνες και δημοσιεύσεις των μελών της Παιδαγωγικής του Ομάδας έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε από την ενότητα αυτή.