Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ…» 24/2/2018

Written by gyfantis on . Posted in Γενικά, Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα ΚΠΕ Κιλκίς, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και ΚΠΕ Ποροϊων, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και Σερρών πρόκειται να υλοποιήσουν μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Η Κλιματική αλλαγή είναι εδώ…». Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κιλκίς, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 9:30 – 15:00.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση στοχεύει στην κατανόηση και διερεύνηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των συνεπειών του, τη σύνδεσή του με την κλιματική αλλαγή και σε δραστηριότητες και δράσεις στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι διαστάσεις του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής θα προσεγγιστούν μέσω βιωματικών εργαστηρίων και θεωρητικών εισηγήσεων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων, στη θεματική «κλιματική αλλαγή», υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Κατά την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/AitisiGiaSeminario μέχρι την Πέμπτη 01/02/2018. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή ΣΔ παρακαλούνται να στείλουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών (όπου απαιτηθεί σειρά επιλογής λόγω πολλών αιτήσεων) στο ΚΠΕ Κιλκίς μέχρι την Παρασκευή 02/02/2017.

Το λεπτομερές πρόγραμμα του σεμιναρίου, τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κιλκίς http://www.kpekilkis.gr

Ενδεικτικό πρόγραμμα σεμιναρίου

9.30 – 9.45  Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλων και υλικού, χαιρετισμοί
9.45 – 10.00  Στόχοι σεμιναρίου – Παρουσίαση συνεργαζόμενων ΚΠΕ
  ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, ΚΠΕ Ποροΐων, ΚΠΕ Κιλκίς
10.00 – 10.30  Εισήγηση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της
  Δ. Μελάς, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
10.30 – 10.50  Εισήγηση για την κλιματική αλλαγή και τα δασικά οικοσυστήματα
  Γ. Βούρτσας, Δασάρχης Κιλκίς
  Γ. Καγιάννης, Αναπλ. Δασάρχης Κιλκίς
10.50 – 11.10  Εισήγηση για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα
  Χ. Χρυσανθόπουλος, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς
11.10 – 11.30  Διάλειμμα – καφές
11.30 – 11.50  Η κλιματική αλλαγή από την Εκπαίδευση… στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 Η. Βρυώνης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς
 Χ. Αθανασίου, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου
11.50 – 13.50  «Εργαστήριο για την Κλιματική αλλαγή»
  Σ. Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής
  Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ
 13.50 – 14.30  Παρουσιάσεις εργαστηρίων – Το δέντρο της κλιματικής αλλαγής
 Σ. Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Αττικής
 Παιδαγωγικές Ομάδες συνεργαζόμενων ΚΠΕ
 14.30 – 15.00  Συμπεράσματα – συζήτηση – αξιολόγηση σεμιναρίου
 15.00  Λήξη – πρόχειρο γεύμα συμμετεχόντων