ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!

Μέσα από μια σειρά διαδοχικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών που καλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ενεργή συμμετοχή, καλύπτονται ζητήματα που σχετίζονται με τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και των τρόπων μετριασμού της και προετοιμασίας για την αντιμετώπισή της.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ, στο Ελευθέριο Κορδελιό.

Το ΚΠΕ έχει εκδώσει εκπαιδευτικό υλικό για το προγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

α. ως pdf

Icon of Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για την Κλιματική Αλλαγή (14.9 MiB)

β. ως ιστοσελίδα

Ιστότοπος με το εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά

Το εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει σε μια πιο συνοπτική και λιγότερο επεξεργασμένη εκδοχή και στα αγγλικά ως αποτέλεσμα της συνεργασίας φοιτητριών/τών του Worcester Polytechnic Institute, USA με το ΚΠΕ.

α. ως pdf

Serious games for Climate Change

β. ως ιστοσελίδα

Ιστότοπος με το εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά