ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ! ΕΜΕΙΣ;

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύγχρονο εξ αποστάσεως πρόγραμμα που εξετάζει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες, τα αποτελέσματα της και τους τρόπους αντιμετώπισης της.

Μέσα από διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες γίνεται η διάκριση καιρού και κλίματος, αναλύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, εξετάζονται οι αιτίες και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και διερευνώνται οι τρόποι μετριασμού αλλά και προσαρμογής σε αυτήν. Επιδίωξη του προγράμματος είναι ο προβληματισμός και η αλλαγή στάσης των συμμετεχόντων απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με τρόπο που προάγει τη συμμετοχή και τη διάδραση των μαθητών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2-3 διδακτικές ώρες και υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας με σχολικές ομάδες που δεν μπορούν να επισκεφτούν το ΚΠΕ και συμμετέχουν από κατάλληλη αίθουσα στο σχολείο τους. Προϋπόθεση είναι η αίθουσα να διαθέτει οθόνη προβολής και υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο. Συμμετέχει και παρακολουθεί εκπαιδευτικός του τμήματος με ενεργό ρόλο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαθητών/τριών και μελών του ΚΠΕ.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Ε & Στ τάξεων Δημοτικού Σχολείου, των Γυμνασίων και των Λυκείων με ανάλογες προσαρμογές στο περιεχόμενο ανάλογα με τη βαθμίδα.