ΖΩΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΧΩΡΙΣ;

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύγχρονο εξ αποστάσεως πρόγραμμα που εστιάζει στη μαζική χρήση του πλαστικού το οποίο έχει κατακλύσει τη ζωή μας αλλά και στη συνεπακόλουθη ρύπανση από πλαστικά και τις επιπτώσεις της.

Μέσα από σύντομες δραστηριότητες, εικόνες, βιντεο και συζήτηση με τις μαθήτριες και τους μαθητές αναλύονται η προέλευση, οι ιδιότητες και η εκτεταμένη χρήση του πλαστικού σε κάθε τομέα της ζωής μας. Εξετάζονται οι συνέπειες από τη μη ορθή απόρριψή του, η ρύπανση σε στεριά και θάλασσα και οι επιπτώσεις στους οργανισμούς που ζουν εκεί αλλά και στον άνθρωπο. Αναδεικνύεται το ζήτημα των πλαστικών μιας χρήσης και προτείνονται λύσεις και πρακτικές για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού και της ρύπανσης από αυτό.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2-3 διδακτικές ώρες και υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας με σχολικές ομάδες που δεν μπορούν να επισκεφτούν το ΚΠΕ και συμμετέχουν από κατάλληλη αίθουσα στο σχολείο τους. Προϋπόθεση είναι η αίθουσα να διαθέτει οθόνη προβολής και υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο. Συμμετέχει και παρακολουθεί εκπαιδευτικός του τμήματος με ενεργό ρόλο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαθητών/τριών και μελών του ΚΠΕ.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Γ, Δ, Ε & Στ τάξεων Δημοτικού Σχολείου.