ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ

http://www.freepik.com – Designed by pch.vector

Το «Μιλώ για τη γειτονιά μου» είναι πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται εξ ολοκλήρου σύγχρονα από απόσταση. Δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19, στην επιβληθείσα εξ αποστάσεως λειτουργία των σχολείων για την αποφυγή διασποράς του ιού και στην αδυναμία των σχολικών ομάδων να επισκεφτούν το ΚΠΕ για την υλοποίηση δια ζώσης προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με αφετηρία τις γειτονιές των μαθητών και μαθητριών στοχεύει στην ανάδειξη ζητημάτων ποιότητας ζωής στις γειτονιές κάθε πόλης και στην ανταλλαγή απόψεων για τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης πόλης. Ολοκληρώνεται με συζήτηση για το ρόλο πολιτών και θεσμικών φορέων για την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών.

Συνοπτικό περιεχόμενο

 • Γνωριμία με το ΚΠΕ, τη γειτονιά του και τους εκπαιδευτικούς που θα κάνουν το πρόγραμμα
 • Κανόνες υλοποίησης του προγράμματος
 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων προγράμματος
  1. Μιλώ για τη γειτονιά μου
  2. Η πόλη μου – οι γειτονιές των άλλων
  3. Η γειτονιά – η πόλη που θέλω
  4. Τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης πόλης
 • Αξιολόγηση του προγράμματος

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Tο σχολείο συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΚΠΕ όπως θα έκανε στο παρελθόν, αλλά οι μαθητές/τριες αντί να έρθουν με φυσική παρουσία στο ΚΠΕ, συμμετέχουν ψηφιακά,
  • α) είτε με τους μαθητές και τις μαθήτριες να βρίσκονται στο σπίτι τους με υπολογιστή/τάμπλετ
  • β) είτε με τους μαθητές και τις μαθήτριες στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που επιβάλλει η αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.
 • Πριν την επίσκεψη προηγείται συνεννόηση με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Συμμετέχει και παρακολουθεί εκπαιδευτικός/εκπαιδευτικοί του τμήματος.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει την ταυτοποίηση των μαθητών και κρατά απουσίες.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας. Έχει διάρκεια 4 ωρών (9:00 – 13:00). Η υλοποίηση διαρθρώνεται με βάση τις δραστηριότητες ενώ προβλέπονται δύο διαλείμματα 15 λεπτών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία και τις δυνατότητες του Webex και γι αυτό είναι σημαντικό κάθε μαθητής και μαθήτρια να έχει πρόσβαση σε ατομικό υπολογιστή/ταμπλετ. Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. 

Το πρόγραμμα «Μιλώ για τη γειτονιά μου» δε θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2022-23.