ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

Ένα ακόμα πρόγραμμα για την αστική βιωσιμότητα και τον ενεργό πολίτη που υλοποιείται στη δική μας γειτονιά, τη γειτονιά του ΚΠΕ στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του περιβαλλοντικού μονοπατιού επιδιώκουμε να αναδείξουμε ζητήματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στις γειτονιές που ζούμε και το ρόλο που μπορούν να έχουν οι πολίτες στη βελτίωσή τους.

Στην πρώτη φάση καλούμε τους μαθητές να εντοπίσουν ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και στοιχεία που τους ικανοποιούν στη δική τους γειτονιά. Στη συνέχεια ακολουθώντας μια περιβαλλοντική διαδρομή στο Ελευθέριο παρατηρούμε και καταγράφουμε στοιχεία της γειτονιάς, τη μετακίνηση, τα κτίρια, τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο, την προσβασιμότητα, την καθαριότητα, τις οικονομικές δραστηριότητες, τους θεσμούς και φορείς που λειτουργούν. Σε συγκεκριμένες στάσεις αναζητούμε επιπλέον πληροφορίες αλλά και τις απόψεις των ίδιων των κατοίκων και θέτουμε κριτικά ερωτήματα στους μαθητές. Στην τελευταία φάση οι μαθητές αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις τους και την εμπειρία από τη διαδρομή συζητούν, αναζητούν τις αρχές που χαρακτηρίζουν τις βιώσιμες πόλεις και προχωρούν στο σχεδιασμό δράσεων για να αλλάξουν τη δική τους γειτονιά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Ελευθέριο Κορδελιό, στο χώρο του ΚΠΕ και στη γειτονιά γύρω από αυτό. Τα φύλλα εργασίας έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες (αραβικά, τουρκικά, σοράνι, φαρσί, γαλλικά) και το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και με παιδιά-πρόσφυγες.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

  8:30 – 10.00 Υποδοχή, γνωριμία ομάδας, προσωπικές εμπειρίες και απόψεις για τη γειτονιά
10.00 – 10.15 Διάλειμμα
10.15 – 12.15

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: ΚΠΕ – Πλατεία Βενιζέλου – Πάρκο Ιντζίρη – Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πλατεία Ελευθερίας – ΚΠΕ

Δραστηριότητες παρατήρησης, καταγραφής και κριτικής της γειτονιάς με αφορμή στοιχεία κατά μήκος της διαδρομής (κτίρια, ελεύθεροι χώροι, υποδομές, φυσικά στοιχεία, οικονομικές δραστηριότητες, μετακίνηση, πολιτισμός, σημαντικά γεγονότα)

12.15 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 13.30 Παρουσίαση φύλλων δραστηριοτήτων – Συζήτηση – Σχεδιασμός δράσεων για τη γειτονιά μας
13.30 – 14.00 Αναστοχασμός – Αξιολόγηση

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιάσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ελευθέριο
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο" με φύλλα δραστηριοτήτων για το σχετικό περιβαλλοντικό μονοπάτι. Περιλαμβάνονται τα φύλλα εργασίας μεταφρασμένα στα αραβικά, γαλλικά, τουρκικά, σοράνι και φαρσί για την υλοποίηση του προγράμματος και με παιδιά-πρόσφυγες.