ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε.

Με τα Προγράμματα αυτά έχουμε ως στόχο μια εναλλακτική παιδαγωγική προσέγγιση του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργική εργασία, την δουλειά σε ομάδες, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες και την εκτίμηση της βιωματικής εμπειρίας. Πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση και η συνειδητοποίηση των μαθητών – πολιτών απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη και επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από τέτοιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Κ.Π.Ε. είτε στις εγκαταστάσεις του είτε σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε.
Τίτλος προγράμματος Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Ειδ. Αγωγή
Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη       
Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη  

 
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ    
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ελευθέριο    
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου    
Μαθαίνω για την κλιματική αλλαγή παίζωντας    
Σκουπίδια για πέταμα; Όχι, ευχαριστώ!

 

Λειψυδρία στη Νεροχώρα!      
Σέιχ Σου: Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης        
Αστικό πράσινο – Αστικές καλλιέργειες      
Ενέργεια από τη φύση στην κοινωνία    
Ζωή με πλαστικό ή χωρίς; (Διαδικτυακό εξ αποστάσεως)        
Το κλίμα αλλάζει! Εμείς; (Διαδικτυακό εξ αποστάσεως)  

 
Καταναλωτισμός και περιβάλλον  

 
Διατροφή και περιβάλλον      
Θέμα ελεύθερης επιλογής  
Το δάσος του Βερτίσκου *    
Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη *      
Ιαματικές πηγές και λουτρότοποι *    
Περιβάλλον και διαφήμιση *      
Καταναλωτισμός και περιβάλλον: τα κινητά στη ζωή μας *  

 
Δυο λίμνες, δυο ιστορίες *    
Κλικ, προστάτευσέ το! *      

* δε θα πραγματοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2022-23

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Προγράμματα

 • Όλα τα προγράμματα είναι διάρκειας 6 διδακτικών ωρών (08.30-14.00)
 • Ο αριθμός των μαθητών/τριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 και συνοδεύονται από δύο εκπαιδευτικούς
 • Κάθε σχολική χρονιά το Κ.Π.Ε. δέχεται πάνω από 70 μαθητικά τμήματα – ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Υπάρχει η δυνατότητα το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού να δεχθεί κάποια σχολεία και το απόγευμα.
 • Στα δια ζώσης προγράμματα του Κ.Π.Ε. ισχύουν όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες την αντίστοιχη περίοδο, την τήρηση των οποίων αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος
 • Το Κ.Π.Ε. από τη σχολική χρονιά 2020-21 δημιούργησε διαδικτυκά σύγχρονα εξ αποστάσεως προγράμματα για να ανταποκριθεί στις νέες σύνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19
 • Τα διαδικτυακά προγράμματα υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας. Η υλοποίησή τους βασίζεται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών.
 • Στο Κ.Π.Ε., από την περίοδο 2006-2007, εφαρμόστηκε πειραματικά και στη συνέχεια καθιερώθηκε η ελεύθερη επιλογή θέματος στα πρόσφερόμενα προγράμματά μας, προκειμένου η παιδαγωγική ομάδα να ερευνήσει, να καταγράψει και να αξιολογήσει τις απαιτήσεις, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριων έτσι ώστε το Κ.Π.Ε. να εντάξει στον προγραμματισμό του ανάλογες δράσεις.

Ποιοι και πώς μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποιο Πρόγραμμα του Κ.Π.Ε.;

Σχολικές ομάδες (Πρώιμης Σχολικής Ηλικίας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προέρχονται από την Περιφέρεια Κέντρικής Μακεδονίας ή από την υπόλοιπη χώρα.

Ποια είναι η διαδικασία:

 • Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο/η Υπεύθυνος/η Π.Ε. ή Σχ.Δρ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει ενημερωτικό έντυπο και έντυπο αίτησης συμμετοχής σε κάθε σχολική μονάδα. Για το σχολικό έτος 2015-16 τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου μπορείτε να δείτε εδώ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επιστρέψουν συμπληρωμένη την αίτησή τους στους/τις Υπεύθυνους/ες Π.Ε. ή Σχ.Δρ. μέχρι την ημερόμηνια που ορίζεται στο σχετικό έγγραφο.
 • Η τελική επιλογή των σχολικών ομάδων που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε., γίνεται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ7/173024/13-11-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ., προηγούνται σχολικές ομάδες που υλοποιούν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. καθώς και τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν σε Δίκτυα στα οποία μετέχει το Κ.Π.Ε. είτε ως συντονιστικό είτε ως συνεργαζόμενο.
 • Η επιλογή και η ημέρα επίσκεψης γνωστοποιούνται στα σχολεία τηλεφωνικά. Επίσης προηγείται συνεννόηση για την καλύτερη προετοιμασία και διεξαγωγή του Προγράμματος.
 • Οι σχολικές μονάδες που πρόκειται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα στο ΚΠΕ παρακαλούνται να έχουν μαζί τους κατάσταση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τον αριθμό μητρώου των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν καθώς και την έγκριση μετακίνησης που έχουν για την επίσκεψη στο ΚΠΕ. Την κατάσταση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου από το Υπουργείο και την έγκριση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, το ΚΠΕ μπορεί να δέχεται σχολικές ομάδες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προτεραιότητα σε αυτές από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και έπειτα από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.