ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η πρόσκλησή μας απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με βασικές λέξεις-κλειδιά, όπως η λεκάνη απορροής, σε συσχέτιση με την έννοια της αειφορικής διαχείρισης στο επίπεδο της πόλης. Επικεντρώνονται κυρίως στη βιωσιμότητα των συστημάτων διαχείρισης του νερού στην πόλη και στην αειφορική διαχείριση του νερού στη λεκάνη απορροής με μια προσέγγιση που οδηγεί τα παιδιά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας που συντίθεται από τις απαντήσεις στα ακόλουθα επιμέρους ερωτήματα:

Από πού παίρνουμε το νερό; (φυσικό σύστημα, λεκάνη απορροής, υδατικό ισοζύγιο)

Πώς το παίρνουμε; (τεχνητό σύστημα που έχει επινοηθεί από τον άνθρωπο)

Πώς το χρησιμοποιούμε; (κοινωνικό σύστημα, συμπεριφορές)

Πώς επιστρέφουμε το νερό στη φύση; (κοινωνικό – τεχνητό – φυσικό σύστημα)

Τι επηρεάζει την ποσότητα και ποιότητα του νερού; (αλληλεξαρτήσεις – αποθέματα).

Είναι δίκαιο το σύστημα διαχείρισης του νερού που ακολουθούμε; (επάρκεια – ποιότητα του νερού, νερό και εμείς, νερό και οι άλλοι)

Είναι βιώσιμο; (βιωσιμότητα του συστήματος)

Πώς ορίζεται η αειφορική διαχείριση του νερού;

Αναπτύσσεται με τον τρόπο αυτό μια κριτική στάση όχι μόνο απέναντι στη δική μας στάση και συμπεριφορά, αλλά και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς, ιδιαίτερα όταν προβάλλουμε την αναγκαιότητα της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στο Ελευθέριο Κορδελιό.

Το πρόγραμμα «Αειφορική διαχείριση του νερού» δε θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2022-23.

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Icon of Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον Νερό: αειφορική διαχείριση και περιβάλλον (13.1 MiB)